Bildet: Melanie og Donald Trump forlater SaudiArabia fra King Khalid International Airport mandag 22. mai. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

Hvem er den enorme våpenavtalen med Saudi-Arabia rettet mot? Iran selvfølgelig. Men hvem står bak Iran? Russland. Våpenavtalen på 350 milliarder dollar blør både Iran og Russland økonomisk. De har ikke en sjanse til å svare.

Hvordan harmonerer det med at Trump skulle være i ledtog med Putin? spør Roger L. Simon, igjen spot on:

It won’t, but if anything should put paid forever to the tedious Trump-Russia collusion meme that dominates our media as nothing since Monica Lewinsky, it should be the billion-dollar arms deal just brokered by our president with Saudi Arabia.

Nothing could be worse for Russia.  Indeed it’s disastrous for them, but you won’t hear word one to that effect from the New York Times, Washington Post, CNN, etc.  They have bet their diminishing houses that Trump or one or two of his people said something equivocal on a phone call to a Russky or got paid too much for a speech.  In their unresolved anger cum geriatric liberal orthodoxy, they live in an alternative universe divorced from reality.

Ronald Reagan gjorde det samme med Sovjetunionen. Han satte i gang en kapprustning som sovjeterne ikke hadde sjans til å svare på. Dermed sto det bare en supermakt igjen på valplassen. Sovjet imploderte.

Det samme kan skje nå med Russland. Russland har ikke dype nok lommer til å svare på den gigantiske amerikanske-saudi-avtalen. Iran slett ikke.

Trumps salg skal sees opp mot Obama som fløy transportfly til Teheran fulle av cash. Hva bruker Iran pengene på?

Trump is an enemy of Russia in a way that Obama and Clinton never dreamed of being. He has also countered the Iran deal and its unconscionable financial bailout to the mullahs that has enabled them to support — via cash, arms or their own troops — Hezbollah, Hamas, the Houthis in Yemen, Assad, and who knows who else.

Liberale medier forklarer ikke denne sammenhengen, men israelerne er fullt klar over at Iran-avtalen manglet coupling til hva Iran gjorde utenfor sine grenser. Assistansen til Hizbollah og Hamas fortsatte.

Obama sviktet ikke bare syrerne da han unnlot å reagere på bruk av gass i august 2014, det var også denne passiviteten som fikk Putin til å se muligheten til å skaffe Russland innpass i Midtøsten igjen:

He placed his bets with Iran when he saw Obama — desperate for a deal — would not object.  And when Obama backed down on his Syrian gassing «red line,» Vladimir doubled down.

Det er på denne bakgrunn man må se Trumps tale i Riyadh. Han forsto at sunniene var rede til å ta imot en invitt, til å gjøre noe med ekstremismen.

Turning to the positive: Trump’s well-written and delivered speech in Riyadh was a truly stirring moment. Whether it was a turning point, no one knows, but it was the first serious attempt by a free-world leader to do something of this significance, gathering together Islamic world leaders to oppose Islamic terrorism.  Obama, educated in his childhood as a Muslim, never tried anything remotely similar.

Gitt sin bakgrunn skulle det vært Obama, men det var utenkelig. Hvorfor ikke? Hvorfor er liberalismen så svak? Hvorfor klarer den bare å kritisere Vesten, aldri «de andre»? Dette blir kommentert på Fox News av flere: Obama dro til Kairo og ba om unnskyldning for Vestens «forbrytelser» mot arabere og muslimer. Men det er ikke slik man vinner arabernes respekt.