Nytt

Nigeria sliter med brutale islamister. Gruppa Boko Haram fremtvinger en omfattende eksodus av kristne i områder nord i Nigeria. Enkelte områder er nærmest tømt for kristne. Men hvem er denne gruppen som kan ødelegge Afrikas mest folkerike land?

Den nigerianske teologen, professor Yusuf Turaki, mener at de brutale islamistene i Boko Haram drives av en tilbakeskuende drøm om islamsk renhet og dominans. Men han påpeker at gruppen er mer enn en religiøs kampbevegelse. Den har ifølge ham en politisk orden som har maktet å infiltrere viktige samfunnsinstitusjoner, og i et større intervju med Vårt Land avviser han at sosial misnøye spiller en særlig rolle.

Professor Yusuf Turaki har gjennom flere tiår hatt høytstående posisjoner i den evangeliske kirken i Nigeria. Han er professor i teologi og sosialetikk ved et teologisk seminar i byen Jos, og har forfattet flere bøker om den vanskelige situasjonen for kristne i landet.

Han sier til Vårt Land:

Hensikten med deres (Boko Haram) voldskampanje er å vise at Nigerias framtid ikke kan baseres på fredelig samvær med frihet og likhet for alle mennesker og religioner. Boko Haram ønsker ikke et tolerant og modernisert islam. De vil at verdens muslimer og islam skal gå tilbake til det opprinnelige, slik det var under grunnleggeren, profeten Muhammed.

Yusuf Turaki avviser at det primært er fattigdom og sosial misnøye som driver unge menn i det nordlige Nigeria i hendene på Boko Haram. Han påpeker overfor Vårt Land at det i bevegelsens rekker befinner seg mange velutdannede ungdommer fra bemidlede familier, og sier noe du aldri vil få høre fra norske spesialister på området:

Boko Harams rekrutter er født, oppvokst og utdannet innenfor islam. Det primære og fundamentale er deres tro på islam. De blir dratt til bevegelsen som et svar på deres drømmer om framtiden. Drivkraften er islamistisk tro og ideologi mer enn noe annet. Det skyldes ikke en slags sosial determinisme drevet frem av sosiale, politiske og økonomiske årsaker.

Turaki påpeker at Nigeria er et lappeteppe av etniske grupper, der innbyggerne som følge av kolonimaktenes påtvungne strukturer i liten grad identifiserer seg med staten eller delstaten. I nord har for eksempel presset mot det kristne mindretallet økt etter at 12 delstater ved tusenårsskiftet innførte sharialovgivning.