Den radikale islamistiske gruppen Boko Haram har den siste uken gjort store fremrykninger i Nigeria, og har nå fått kontrollen over mesteparten av den nordøstlige delstaten Borno. Over helgen inntok de byene Gulak, Duhu, Shuwa og Kirshinga.

nigerie.boko.haram.prisoners

Vitneutsagn som kommer ut fra disse områdene er dyster lesning. Kristne blir etter sigende utpekt av Boko Haram-sympatisører. De mannlige kristne blir deretter halshogget, mens kvinnene tvangskonverteres til islam og føres inn i sexslaveri. Kirker vandaliseres og brennes ned.

Madagali in Adamawa has a large number of Christians and was overrun last week. The Islamists also seized Gulak, the headquarters of Madagali local government council, this weekend. The Islamists vandalised and destroyed churches and church buildings and singled out Christians who remained, according to residents.

“Christians in the town are really in a terrible situation, a moment of great persecution,” said Father Gideon Obasogie, the spokesman for the Roman Catholic Diocese of Maiduguri, which stretches from Yobe, through Borno to Adamawa. “Christian men were caught and beheaded, the women were forced to become Muslim and were taken as wives to the terrorists.»

“Some Boko Haram sympathisers around the town identified Christian homes to be occupied and the Christians hiding were also identified and killed. Strict Sharia law had been promulgated.” Schools, Christian churches and religious buildings have been repeatedly attacked and razed during the five-year insurgency.

Man begynner altså å se konturene av et pågående folkemord i regionen. FN anslår for øvrig at over 1,5 millioner er blitt drevet på flukt i Nigeria siden mai 2013 som følge av det islamistiske opprøret.

Boko Haram kjemper også om kontrollen over Maiduguri, som huser en internasjonal flyplass. Et tenkelig skrekkscenario er at terrororganisasjoner som Boko Haram og IS benytter seg av fly, militære såvel som sivile, i spektakulære aksjoner – eksempelvis mot internasjonale rutefly, store idrettsarrangementer eller bykjerner.

Arab Times

Japan Times