Tavle

Svømming er en idrett som det er svært viktig å beherske. Så snart svømmingens kunst er innlært kan man selv ha en god mulighet til å redde seg selv ved uhell i vann.

Norges multikulturelle utstillingsvindu, Oslo, er dårligst i Norge når det gjelder svømmeferdigheter blant barn og unge.

Mens svært mange norske familier oppsøker vann og aktiviteter i vann, så er situasjonen en helt annen i mange andre kulturer.

– Noen kommer hit uten å ha vært i vann før. De står på bassengkanten og holder seg fast i stigen, men man ser at de lyser opp når de mestrer og får det til. Det er viktig å få de trygge og lære respekt for vann, sier barne- og ungdomsarbeider ved skolen, Irina Mikalsen.

—-

Svømmeferdighetene blant unge i Oslo er de dårligste i landet. I en artikkel i Statistisk sentralbyrås tidsskrift Samfunnsspeilet kommer det frem at bare 71,2 prosent av 17-årige jenter i Oslo kan svømme 200 meter. Det vil si at nesten 1 av 3 ikke kan svømme.

—-

For gutter har andelen som kan svømme gått fra 81,8 prosent i 2010, til 79,3 i 2014.

Situasjonen har vedvart i årevis. Den er en gjenganger. Hva kan det komme av, mon tro?

Osloby