Nytt

Halvparten av Oslos elever klarer ikke å svømme 200 meter. Dårligst står det til i de multikulturelle bydelene øst i byen. Få  undervisningstimer i svømming, stort press på svømmehallene og barnerike familier nevnes som årsaker til situasjonen.

Elever møter ikke opp til ekstraundervisning i svømming, og Oslos hodepine er at regjeringen vil at alle 4.klassinger skal kunne svømme 200 meter.

Det nye Norge halter videre.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår at alle 4.-klassinger til neste år må kunne svømme 200 meter. Det klarer bare litt over halvparten av elevene i Oslo

—-

I Oslo er elevenes svømmeferdigheter dårligst i bydelene Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Her klarte bare 60 prosent å svømme 25 meter.

Oslo kommune gir ekstra tilbud til alle som ikke kan svømme. Noen får forsterket opplæring i skoletiden, mens andre får tilbud om kurs på ettermiddager eller i skoleferiene. Men som Aftenposten skrev i sommer, møter bare halvparten av dem som får tilbudet opp.

http://www.osloby.no/Bare-halvparten-av-Oslos-elever-klarer-a-svomme-200-meter-7773029.html