Oslo by/Aftenposten skriver om innvandrerbarn som ikke går på Aktivitetsskolen. Dette er skolenes fritidstilbud i Oslo. Andelen elever som deltar synker drastisk når man beveger seg inn i de multikulturelle områdene.

På Bygdøy, Korsvoll og Lilleaker går samtlige 1.-klassinger på Aktivitetsskolen. På østkantskolene Rommen, Vahl og Gran deltar under halvparten.

—-

Deltagelsen kan være avgjørende for om elevene fullfører skolegangen eller ikke, mener inspektøren.

– Først og fremst får de snakket det norske språket tre timer ekstra om dagen. Nå er det norsk som er hverdagsspråket i skolegården, selv om man snakker med en med samme morsmål.

Hvis tilbudet er gratis dukker det flere med innvandrerbakgrunn opp. Det er gjort et forsøk på Tøyen.

I 2012 gikk 43 prosent av 1.-klassingene på Tøyen på Aktivitetsskolen (Aks, tidligere SFO). Høstens opptelling viser at dekningen er nådd 100 prosent.

Ser man på 1.–4. trinn, er oppslutningen 98 prosent. I 2012 var tallet 27 prosent.

Årsaken finner man trolig i den politiske avtalen fra 2013, om Munch, Lambda og løftet for Tøyen. Som en del av avtalen inngår gratis halvdagsplass på Aks. Det betyr i praksis at elevene får gratis opphold til kl. 16.

De som politikerne ynder å kalle Norges fremtid har ikke, eller tar seg ikke, råd til å betale tilbud for egne barn.

http://www.osloby.no/nyheter/Klasseskille-etter-skoletid-7948134.html