Som kjent står det dårlig til med svømmeferdighetene blant innvandrere fra ikke-vestlige land. Det er prisverdig at Likestilling, Inkludering og Nettverk, LIN, ønsker å gjøre noe med det. Men de gjør det ved å søke etter innvandrerkvinner. Man forstår at det er for at de skal føle seg bekvemme. Men hvis integreringen stanser opp her, blir det i stedet segrering.

Vil forhold til kropp og kjønn være tema på kurset? At i Norge bader menn og kvinner sammen? Hvis kvinnene lærer å svømme, men ikke aksepterer å svømme i samme basseng som menn har de lært å svømme fysisk, men ikke sosialt. Det siste er vel så viktig. Mennesker tilbringer mest tid på land.

 

 

2016-02-12 08.26.44