I Sunday Times Magazine igår kunne vi lese den nedslående store undersøkelsen som er foretatt blant britiske muslimer. 1081 personlige intervjuer av voksne over 18 år som selv identifiserte seg som å tilhøre den islamske tro ble gjennomført i perioden 25. april til 31. mai i 2015. Dataene er vektet med hensyn til alder, kjønn, sysselsettingsstatus og region og ble målt mot en kontrollgruppe på 1008 personer. Det er en tungtveiende undersøkelse på 615 sider utført av ICM på vegne av Channel 4.

 

Sunday Times

Den nye undersøkelsen viser at kulturforskjellene ikke jevner seg ut.

Totalt bor det nå rundt 3 millioner muslimer i Storbritannia. Ifølge tidligere prognoser så var forventet antall i 2020 på 2 millioner. Man har allerede «bommet» med en million og vel så det. Britene er dermed omtrent like dårlige som SSB til fremskrivninger av størrelse på innvandrerbefolkningen.

Men det mest nedslående er ikke at man ikke har greid å beregne hvor raskt den muslimske befolkningen øker, eller at holdningene deres ikke er blitt som forventet, men at noen fremdeles tror at dette kommer til å skje. For har vi ikke hørt igjen og igjen at «de vil bli som oss» bare de bor her lenge nok. Men det har vist seg at å være bosatt og være i arbeid ikke er noen som helst garanti for integrering eller assimilering. Segregerte boområder og parallellsamfunn for muslimer finnes i nær sagt alle britiske byer. Ønsket og håpet om en annen realitet er blitt overkjørt av, nettopp, realitetene. Det finnes ting i livet som er mindre fleksibelt enn oss og islam er en av dem. Islam og den muslimske kulturen endrer seg ikke bare fordi vi håper og forventer det. Heller ikke ved dialog eller misforstått toleranse og imøtekommelse. Mye vil ha mer som vi skal se av resultatene i undersøkelsen.

26AB2FBE00000578-3533041-image-a-43_1460327437775

Tidligere leder av Equality and Human Rights Commission, Trevor Phillips, sier rapporten er dyster lesing.

Henteekteskapene florerer. Færre enn 10% av muslimer med opprinnelse fra Pakistan og Bangladesh har ektefelle fra en annen etnisk gruppe. Og prosentandelen hvor det også er barn i slike husholdninger er enda lavere; kun 3%. Selv etter flere generasjoner er det helt klart: man blander seg ikke. Det finnes også en stor gruppe innvandrere fra de Vestindiske øyer (Karibia) i Storbritannia, og i og med 40% av disse er gift med briter så er det nærliggende å konkludere med at det ikke er britene som skygger unna innvandrere. Muslimene lever i parallellsamfunn fordi de selv vil ha det slik.

Og det er lett å se hvorfor de foretrekker sine parallellsamfunn; for her kan de lettest bevare den kulturen som man hadde håpet at skulle modifiseres og justeres til et moderne vestlig liv. Men det viser denne undersøkelsen med rette at de ikke ønsker.

Holdningene i parallellsamfunnene gir seg små, men sjokkerende utslag for de som befinner seg i storsamfunnet. Rektor Noshaba Hussain forteller om små gutter på skolen som slo jentene over hodet hvis de ikke hadde dekket til håret med hijab.  En av guttene henvendte seg endog til rektor Hussain og spurte: «Hvorfor har du ikke dekket til håret? Det er bare tøser som ikke dekker til håret sitt.» (Vi minner om Høyres landsstyremøte som nettopp har vedtatt å tillate hijab i grunnskolen)

Fra resultatene ser vi at holdninger til homofile er som forventet: 52% mener at dette burde være forbudt i Storbritannia og bare 18% mener at det burde være lovlig.

5% ser ingen grunn til å fordømme de som deltar i steining av personer som har vært utro. 5% høres kanskje ikke så mye ut, men med 3 millioner muslimer så snakker vi om 150.000 personer som synes at steining er en helt grei sak.

the_stoning_of_soraya_m_21

Dette er iorden, mener 150.000 muslimer i Storbritannia.

31% (930.000 personer) synes at flerkoneri for britiske muslimer er akseptabelt og 39% mener at kvinner alltid skal adlyde sine ektemenn (i kontrollgruppen mente 5% det samme).

1411163246076_Image_galleryImage_Hasan_Phillips_and_his_th_thumb

Flerkoneri er utbredt i Storbritannia. For briter er det selvsagt ulovlig med opptil 7 års fengselsstraff.

 

330A8B6B00000578-3533041-image-m-29_1460326279309

23% (690.000 personer) vil ha sharia-lover i Storbritannia.

Kjønnssegrering er viktig for muslimer og 33% mener at skolen burde undervise jenter og gutter hver for seg.

Hijab i skolen er tydeligvis ikke nok for mange britiske muslimer, hele 64% sier at de også skal ha rett til å ha niqab. Det var interessant å se at undersøkelsen ikke engang spurte om hijab. Grunnen er kanskje at hijab allerede er så utbredt at det er blitt normalisert. Og neste trinn på sharia-stigen er derfor ansiktstildekning.

edit-12336-1444080959-5

Utrolig at hele 64% mener at man skal ha rett til å dekke til jentes ansikt på skolen. (Til Høyre: Dette er neste trinn hvis hijab ikke forbys!)

35% av muslimer mener at jøder har for mye makt i Storbritannia. I kontrollgruppen mener 9% det samme. I samtlige spørsmål som omhandlet jøder så var det store sprik mellom den muslimske gruppen og kontrollgruppen. Hele 26% av muslimene mente at det var jødene som ansvarlige for «de fleste krigene i verden»!

Jeremy-Corbyn1

Jeremy Corbyn er nok blant de 9 prosentene som er enige. 

9% av muslimene mer at det er greit å bruke vold i politiske protester og 4% vil ikke fordømme terroraksjoner. 4% ga også sin støtte til selvmordsbombing. Dette er høye tall med tanke på at intervjuene ble utført ansikt til ansikt. Når de ble spurt om det var akseptabelt å bruke vold for å beskytte sin religion så svarte 24% (720.000 personer) at ja, det var det. 7% støttet da også opprettelsen av et kalifat.

Gaza

24% (720.000) synes det er akseptabelt med vold for å «beskytte sin religion». 120.000 støtter selvmordbombing!

Trykking av bilder av Muhammed er, ikke overraskende, lite populært. Kun 4% synes dette var akseptabelt (i kontrollgruppen var tallet 67%). Satiriske bilder av Muhammed var enda mindre populært, kun 1% godtok dette. Britiske medier turde ikke å vise Muhammed-karikaturen på forsiden av Charlie Hebdo. Det har muligens sammenheng med at 24% av muslimene synes at vold er ok hvis de mener at religionen deres blir angrepet. I samtlige spørsmål som omhandlet vold så var muslimene langt mer positive til vold som respons.

De var også langt mindre interesserte i å rydde opp i eget hus når det gjaldt radikalisering. 47% av muslimene mente at de burde gjøre mer, mens i kontrollgruppen mente 70% at muslimene måtte gjøre mer for å stanse radikalisering.

Charlie_Hebdo_tuck_3164158c

The Telegraph turde heller ikke.

Interessant er det også å notere at mens muslimene selv mener at folk har færre fordommer mot dem nå enn for fem år siden, så tror kontrollgruppen at fordommene har økt. Politikere og media har sannsynligvis en rolle her ved at de har påtvunget folk dårlig samvittighet for fordommer som de ikke har.

Feil fokus gir seg også utslag i pekefinger rettet mot ikke-eksisterende høyreekstreme mens ressursene burde ha vært satt inn mot jihadister og miljøer som radikaliserer og produserer terrorister. Det er to sider av samme sak.

Europeeres tålmodighet med egne naive og «idealistiske» politikere som beskylder dem for å være årsaken til problemet er forhåpentligvis i ferd med å ta slutt.

ICM less prejudice

Daily Mail  The Sunday Times

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.