Kjære venner, blodbadet i Brussel bekrefter for nte gang at vi er i krig. Det er en krig utløst av en islamsk terrorisme som bokstavelig og i sin helhet er det Allah foreskriver i Koranen, og det Muhammed gjorde i praksis. En krig utløst av en innfødt islamsk terrorisme, som er oppstått av indre årsaker. Vi har å gjøre med europeiske islamske terrorister som rammer internt i selve Europa.

Det er på tide å redde seg ut av situasjonen. La oss begynne med å skaffe til veie og spre korrekt informasjon. La oss begynne å stå opp mot en kultur og en politisk klasse som legger til rette for islamiseringen, for oppblomstringen av moskeer hvor det foregår en hjernevask som gjør de troende om til terrorister, og for den selvvalgte invasjonen av ulovlige innvandrere som i det overveiende består av unge muslimer, og som forsterker den demografiske islamiseringen og den islamske terrorismens infiltrasjon av Europa.

Vår oppgave er å bli sterkere inne i oss, for fullt ut å være oss selv hjemme hos oss selv. Det er vår plikt å garantere at våre barn og barnebarn overtar et fellesskap som bevarer deres uavhendelige rett til verdighet og frihet. La oss gå i gang. Sammen skal vi klare det.

 

Magdi Allam er en egyptisk-italiensk politiker, journalist og forfatter, blant annet av boken «Kamikaze made in Europe» (2004), som konverterte fra islam til kristendommen i 2008.

magdi-allam

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂