Tore Syvert Haga er medlem av Alna bydelsutvalg i Oslo og representerer SV. Han har en drøm om det multikulturelle samfunnet. Den handler om at vi ikke bare skal bo i et multikulturelt samfunn, men vi skal også bo i et multikulturelt lokalmiljø alle sammen. Det er lett å tolke det dithen at vi alle skal stues sammen i den samme boligblokka. I Akers Avis Groruddalen skriver han om sin drøm. Hvordan skal den oppnås? Er tvang det neste forslaget som blir lansert?

På lang sikt er det viktigaste tiltaket mot etnisk segregation i skular og bumiljø å bidra til ein meir blanda by, kor det i mindre grad er sånn at grupper med høg og låg inntekt bur så fraskilt som dei i dag gjer. Då vil det i mindre grad vera slik at nyinnvandra grupper, som ofte har lågare inntekter, blir økonomisk tvunget til å bo i visse deler av byen. Ska med endra dette mønsteret, treng me aktiv bustad- og byplanlegging.

2016-03-11 20.42.14