Skoleansatte og andre som har nærkontakt med muslimske jenter har fått en ny bekymring i forbindelse med tvangsekteskap. Jentene trenger ikke lenger å sendes til utlandet for at giftemålet skal finne sted. Det skjer nå hjemme i stua via Skype. Imamer i Storbritannia utfører denne tjenesten for kontrollerende foreldre til jenter så unge som 11 år, skriver Sunday Times.

En organisasjon ved navn Freedom har delt ut en gratis bok «But it’s not fair» om tvangsekteskap til 100 skoler. En annen organisajon, Karma Nirvana, stiller også opp for å holde informasjonsmøter på skolene, et tilbud som ikke er velkomment. I løpet av november og desember hadde organisasjonen mottatt 38 henvendelser fra 14 skoler. 11 var fra én skole i Birmingham samme dag som de holdt presentasjonen.

Informasjonsmøtene og bøkene gir jentene sjansen til å kontakte organisasjonen som kan hjelpe dem fra å bli sendt til utlandet for å «fullbyrde» ekteskapet, helst med en graviditet. Også gutter blir tvangsgiftet over Skype. En gutt på 17 ble giftet bort da foreldrene oppdaget at han hadde en hvit kjæreste.

Tvangsekteskap har vært ulovlig i Storbritannia siden 2014, men det har kun blitt avsagt én dom.

1fd8b12a-22bf-426d-945c-739541d4a983_16x9_788x442

Sunday Times 28.02.16 (papirutgaven)