Venstre likte ikke regjeringens høringsnotat for innstramninger i asyl i Norge. De ville ikke være med på et eneste punkt av den 150 siders lange høringen. Istedet har de laget sitt eget forslag med 40 punkter. Årsaken til at de ikke ville være med på regjeringens forslag var at de var i strid med internasjonale konvensjoner.

– Vi har tatt ut alt som kan være brudd med internasjonale konvensjoner og rett. Vi synes det er viktig å holde oss til internasjonale spilleregler når vi lager norsk regelverk. Men det er viktig å foreta innstramninger som gjør at vi får kontroll på asyltilstrømningen, sier Skei Grande.

Her vil vi minne leserne om at grunnloven ikke inneholder noen bestemmelse om retten til asyl eller til å søke asyl. Internasjonale konvensjoner kan det reforhandles om. Flyktningkonvensjonen inneholder ikke engang noen uttrykkelig bestemmelse om retten til å søke asyl.

1280px-Trine_Skei_Grande_-_2010-04-10_at_11-16-19

 

Vi har kikket litt på Venstres liste og favoritten er punkt nr. 9:

9. Styrke arbeidet med realitetsorientering av personer som har fått avslag.

Hvordan er dette tenkt? Vi ser for oss en samtale i fremtidens Norge:

-Vi beklager så mye å måtte fortelle deg at du ikke kan få opphold i Norge.

-???

-Ja, du kan ikke bli her, altså.

-???

-Dessuten viser en røntgenundersøkelse av tennene dine at du ikke er 15 år, men 37.

-Å...(ser skuffet ut)

-Asylsøknaden var grunnløs. Du er ikke forfulgt bare fordi naboene ikke liker deg.

– Men det er en krigssone…

-Beklager herr Olsson, du må nok flytte tilbake til Malmö. Vi anbefaler at du konverterer for å bli bedre integrert.

 

Det er flere gullkorn i listen:

11. Opprette en egen ordning med direktefly til viktigste avsenderland for å sikre rask retur av asylsøkere med avslag.

Dette blir ikke med Ryanair fra Rygge, antar vi…

12. Styrke det europeiske asylsamarbeidet for å sikre opprettholdelse av Dublinavtalen.

Dublinavtalen er oppgitt av resten av Europa. Det har kanskje ikke Skei Grande fått med seg?

13. Hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet.

Prognosene for utgangen av 2016 er at det vil være 36.000 ubehandlede søknader. 90% kommer uten gyldig ID.

25. Styrke utenriksstasjonenes arbeid med å informere om reelle muligheter for å få asyl i Norge.

Kan kanskje sette opp kontorer på de greske øyene?

27. Informasjonsarbeid og målrettede tiltak i Afghanistan for å forebygge at barn sendes på en farefull ferd gjennom Europa.

Ha-ha-ha!

32. Omlegging av måten mottak drives på slik at beboere og frivillige krefter i større grad bidrar i driften av mottaket.

Hvordan er dette et innstramningtiltak?

33. Et bredere spekter av botilbud for enslige mindreårige asylsøkere.

Hvor skal det bygges? Hva er et «bredere» spekter?

 

Vi anbefaler Venstre å lese igjennom Regjeringens høringsnotat én gang til. Det haster med å få iverksatt innstramninger så det er lite med tid til dilldall.

TV2   Regjeringens høringsnotat