Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) varsler nå at regjeringen ikke kommer til å ta initiativ til endring av sentrale konvensjoner av relevans for flukt og migrasjon.

Frp har tidligere krevd at Norge må ta initiativ til å utfordre internasjonale konvensjoner på asyl- og flyktningområdet. Nå sier Frps justisminister nei.

Regjeringen har nå gått gjennom relevante internasjonale konvensjoner for å finne ut hvilket handlingsrom Norge har innenfor folkeretten til å håndtere utfordringer med flukt og migrasjon.

– Den interne gjennomgangen har vist at Norge generelt har et betydelig folkerettslig handlingsrom innenfor sentrale konvensjoner, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– Regjeringen har på den bakgrunn konkludert med at Norge på nåværende tidspunkt ikke bør ta initiativ til endring av sentrale konvensjoner av relevans for flukt og migrasjon eller til en internasjonal gjennomgang av disse, slår han fast i et skriftlig svar til Stortinget fredag.

Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har også sett på hvordan norske interesser kan ivaretas gjennom tiltak, nasjonal lovgiving og norsk støtte eller initiativ i tilknytning til pågående internasjonale prosesser.

Asylavtale fra 2015

Det er imidlertid ikke bare Fremskrittspartiet som har vært opptatt av internasjonale avtaler og konvensjoner i lys av migrasjonskrisen i Norge og store deler av Europa for snart tre år siden.

I asylavtalen på Stortinget mellom Høyre, Frp, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra høsten 2015 slås det fast at internasjonale konvensjoner er «mindre tilpasset dagens situasjon enn den tid da de ble skrevet».

– For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere store migrasjonsbølger, bes regjeringen ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon, heter det.

Dette punktet i asylavtalen er bakgrunnen for spørsmålet fra Senterpartiets Willfred Nordlund. Han ville ha svar på hvilke konkrete grep regjeringen har tatt etter høsten 2015 for å oppfylle nettopp dette punktet.

– Annen tid

Både Frp-politiker Sylvi Listhaug og Frp-leder Siv Jensen har tidligere vært opptatt av at Norge må utfordre internasjonale konvensjoner.

– Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Jensen i en debatt på NRKs Politisk kvarter i august i fjor.

Den gang handlet diskusjonen om Frp-forslag om å sette asylsøkere som kommer til Norge uten ID-papirer, i lukkede mottak.

– Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner, uten at det betyr at vi skal bryte dem. Som nasjon skal vi ha rett til å trygge borgerne våre mot farer, sa Jensen.

Wara lover at han «så snart som mulig» vil komme tilbake til Stortinget med mer informasjon om den interne gjennomgangen som ble kjent fredag.

I sitt svar understreker statsråden at regjeringen har identifisert flere tiltak som vil kunne gjennomføres innenfor dagens handlingsrom. Han lover også at Norge vil bidra aktivt i prosesser i EU og FN for å få til en kontrollert og regulert migrasjon og begrense irregulære ankomster av migranter.