Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har inngått avtale om allmennkringkasting melder Dagsavisen.

NRK-lisensen er visstnok utdatert, den tar ikke hensyn til den tekniske medieutviklingen. Hm, eller de har oppdaget at stadig fler gjør et par tekniske inngrep for å slippe å betale for noe de allikevel ikke ser på? Den oppvoksende generasjon er mindre opptatt av nasjonal kringkasting. Vi ser det samme i Storbritannia hvor Netflix-generasjonen ikke synes at BBC-lisens er verdt pengene. Og så har du alle de som er misfornøyde med den politiske agendaen som tyter ut i tide og utide, ja selv i underholdningsprogrammer.

Men nå skal ingen slippe unna – NRK-skatten er underveis. Det er den finske modellen man kikker på – hvor inntektsskatten legges til grunn:

«Fra og med 2013 gikk Finland over til finansiering av rikskringkasteren via inntektsskatten. Provenyet fra den såkalte YLE-skatten går direkte til statskassen, hvor det derfra overføres et gitt beløp til Statens TV- og radiofond. Fondet er ikke en del av statsbudsjettet.42 Dette kan dermed karakteriseres som en form for øremerket medieskatt.»

marienlyst

Fremskrittspartiet har i mange år kjempet mot lisensen. De har også stått utenfor i forhandlingene om å gjøre om NRK-lisensen til å bli skattebasert. Høyre dras mellom sin regjeringsmakker og de rødgrønne. Høyre ville riktignok barbere lisensen, men ikke fjerne den. De ser ut til å ha blitt enige med sine politiske motstandere fremfor FrP. På Høyres webside leser vi:

Utfordringene som møter NRK er en foreldet finansieringsmodell, tilknyttet fysiske TV-apparater. TV-lisensen, som utgjør 96 prosent av NRKs inntekter, fanger ikke opp den økende bruken av medieforbruk på nett, og belastes derfor ikke brukerne rettferdig. Finansieringen av NRK må være forutsigbare for rikskringkasteren, rettferdige for brukerne, og og gi grunnlag til journalistikk og programtilbud av høy kvalitet.

NRK er samtidig så stort at det berører hele mediemarkedet. I dag arbeider én av fire norske journalister i NRK. Samtidig følger statskanalen NRK-plakaten og utvider sitt tilbud til nye plattformer. Dette truer driftsgrunnlaget for andre medieprodusenter.

Den sosialistiske budbringeren skal opprettholdes. Om det så skal bli over skatteseddelen.

Nettavisen