Nytt

Under et møte mellom innenriksministere i EU i Amsterdam i går, kom det signaler om at medlemsland vil be EU-kommisjonen om tillatelse til å forlenge grensekontrollene for å hanskes med en migrasjonsstrøm til kontinentet som bare ser ut til å bli verre, skriver The Guardian.

Under the rules governing the open travel area, governments could suspend the Schengen system for two years, dealing a potentially terminal blow to a scheme that has been in place for more than 20 years.

Hvor realistisk er det at bevegelsesfriheten noen gang kan gjenopprettes etter to års suspensjon?

Statsledere og høye byråkrater i EU advarer mot at innskrenkninger i bevegelsesfriheten kan true med å oppløse unionen – intet mindre. Ikke desto mindre sier Nederlands migrasjonsminister Klaas Dijkhoff nå at de skisserte tiltakene er ”uunngåelige”.

Men hva slags unity er det nå egentlig tale om i denne unionen?

Tyskland, Østerrike og Sverige legger skylden for sin misere på Hellas, og truer med at landet vil bli kastet ut av Schengen-sonen. Østerrikes innenriksminister Johanna Mikl-Leitner mener at Hellas gjør for lite for å patruljere grensen mot Tyrkia.

“Greece has one of the biggest navies in Europe,” she said. “It’s a myth that the Greek-Turkish border cannot be protected.”

Mon tro om ikke Mikl-Leitner overser at Hellas bare sender asylantene videre som et slags takk for sist?

Grekerne forstår ikke hvorfor andre EU-land vil påta seg langt større finansielle byrder med menneskestrømmen fra Afrika og Asia enn de kunne gjøre for å lette gjeldsbyrden deres. Ei heller hvorfor Tyrkia skal motta kjempebeløp for luftige garantier som å redusere tilstrømningen.

Hvordan relasjonene mellom grekerne og de nordeuropeiske landene degenererer, illustreres best av EUs planer om å forsegle Hellas’ grense mot Makedonia. Vil de tvinge Hellas til å stanse båttrafikken ved å true med en opphopning av asylsøkere som alternativ? Man kan forstå at denslags spill foregår mellom stormakter som ikke er venner, men mellom unionspartnere?

 

The Guardian