Nytt

Hvilke konsekvenser kan forventes av tyrkisk visumfrihet i Schengen-sonen, om vi går ut fra at den blir reell?

Spørsmål om fremtiden tilhører spekulasjonenes territorium, men det er her tale om høyst nødvendige spekulasjoner, som enhver person med omtanke for egen stats vel og vel – statsmenn helst inkludert – burde gjøre seg.

Om man drister seg til å anta at mange av Tyrkias 75 millioner innbyggere vil gjøre bruk av den nyvunne adgangen til å besøke Europa, og at endel av disse unnlater å reise hjem etter de 90 dagene visumfriheten gjelder (180 for forretningsreisende), hva vil skje videre? Hva kan landene i Schengen-sonen gjøre for å håndheve utreisefristen på 90 dager?

Ikke stort.

The Telegraph skriver at EU ikke har noe system for å oppdage personer som unnlater å reise ut av unionen etter å ha kommet inn dit på tidsavgrenset visum. Fenomenet antas å være av betydelig størrelse.

The EU operates visa waiver schemes with more than sixty countries worldwide. But EU officials admit there is no way of systematically identifying the estimated 250,000 people a year who exceed their stay in Europe after being legally granted entry.

Informasjonsteknologi regnes i dag av de fleste som et potent redskap til så mange slags bruk, men IT-alderen har ennå ikke helt gjort sitt inntog på det i våre dager kanskje mest kritiske feltet hva angår staters ve og vel, nemlig bevegelsen av mennesker:

That is because entry into the Schengen free-travel zone is still logged in many countries with nothing more than a dated rubber stamp on a passport.

There is no centralised database shared between the 26 countries of who has entered or left the Schengen zone. While some countries maintain national databases, these are useless at monitoring visa abuse given people can move freely around the continent and leave by another country.

Det hele er en smule paradoksalt. EU sentraliserer en hel masse ting, også på områder som ikke burde ha vært sentralisert, men ikke når noe veldig viktig burde ha vært sentralisert. Det er ikke godt å vite hva slags fantastisk designfeil det er ved unionen som avstedkommer denne skrikende urimeligheten.

Om man skulle ha prøvd å tenke ut et system for migrasjon av tyrkere til Europa, og da i hovedsak til europeiske land med store tyrkiske diasporaer som Tyskland, ville det ikke ha vært en enkel oppgave. Corriere della Seras kommentator Donatella Di Cesare skriver simpelthen at Merkels prosjekt er å gjøre Tyskland om til en multietnisk stat, hvor etniske og religiøse forskjeller gradvis viskes ut.

Resultatet er uansett at det befinner seg mange mennesker i Europa som man ikke aner hvem er, og identifikasjonsarbeidet kan godt kompliseres av at dokumentene folk reiser inn med, blir ødelagt. Sårbarheten for terrorister risikerer i det lange løp å bli et mindre problem enn selve den demografiske vekten.

Det finnes riktignok initiativer for å bøte på situasjonen:

The European Commission has been proposing for more than three years to create a single supercomputer to log entries and exits of non-EU visitors, which would be able to send national police forces lists of all those who have overstayed their 90-day visit.

Men fort går det ikke:

A new proposal was issued last month, but it will take years to legislate and implement – far too late for the Turkey deal which comes into force in June.

Tyskland og Frankrike har antydet at den tyrkiske visumfriheten må oppheves hvis det viser seg å komme altfor mange tyrkere. Men hvordan skal de finne det ut?

EU papers admit that at the moment there is no accurate data on “whether there is problem with overstayers of a given nationality or not”, and so it is not clear how such a clause could be implemented.

Man har altså ingen kontroll med folk som måtte ønske å gå under jorden.

Det å bli værende i Schengen under slike betingelser er for en stat ensbetydende med å gi avkall på å bestemme hvem som bor i den. Britene (og irene) forstod nok dette helt fra starten av, og holdt seg klokelig unna. Det rare er at andre ikke har fulgt deres eksempel.

 

The Telegraph