Tavle

I et dokument fra EU-kommisjonen som er blitt lekket til offentligheten, heter det at visumfriheten for tyrkere som er fremforhandlet med unionen, vil gi økt mobilitet til Schengen-sonen av kriminelle og terrorister som er basert i Tyrkia, hva enten de er tyrkiske borgere eller ei.

The Telegraph skriver:

Foreign terrorists and organised criminals are “expected” to seek Turkish passports to reach continental Europe “as soon as” the visa waiver program comes into force, a European Commission report said.

Dette innebærerer uunngåelig at terrorfaren i Europa øker. For hvor vanskelig kan det f.eks. være å skaffe seg et teknisk sett ekte pass i Tyrkia, som Transparency International anser som omtrent like korrupt som Bulgaria?

“It can be expected that, as soon as Turkish citizens will obtain visa-free entry to the EU, foreign nationals will start trying to obtain Turkish passports in order to pretend to be Turkish citizens and enter the EU visa free, or use the identities of Turkish citizens, or to obtain by fraud the Turkish citizenship,” it says.

Tyrkiske myndigheter varsler om at passutstedende personale skal gjøres kjent med «etiske koder». Omtrent hvor betryggende er det?

Det ligger an til visumfrihet også for Kosovo, Ukraina og Georgia.

Kosovo has produced up to 300 fighters in Syria and Iraq, the highest per capita rate in Europe, a separate report warns, adding the government is poorly equipped to intercept them.

“Visa liberalisation could also have an impact on undetected entry into the EU of persons from Kosovo who return from war zones where they had joined terrorist networks,” the report says.

Der hvor ansvarlige personer ser mulige sikkerhetstrusler, forventes den tyrkiske mafiaen å se muligheter:

The Turkish mafia, which traffics vast volumes of drugs, sex slaves, illegal firearms and refugees into Europe may undergo “direct territorial expansion towards the EU” as a result of the deal, the report admits. […]

EU-kommisjonen kan altså vanskelig tilgis, for den vet hva den gjør.

 

The Telegraph