Sakset/Fra hofta

Det danske Socialdemokratiet, som er det nærmeste man kommer et søsterparti til det norske Arbeiderpartiet, har innledet en grunnleggende, ideologisk snuoperasjon. Prosessen har vært ca. 30 år underveis.

På slutten av 80-tallet begynte tre sosialdemokratiske ordførere, de såkalte ”Vestegnesborgmestrene”, å rope varsku over situasjonen med tilflyttingen fra utlandet (se link 3 nedenfor). De advarte den gang mot mange av de sosiale problemene som siden har manifestert seg. Men partiet besluttet seg sentralt for å erklære all diskusjon om innvandring og befolkningsendringer som ”rasisme” og sendte ordførerne ut i kulden.

Som konsekvens, eller reaksjon, oppstod Dansk Folkeparti. Dette partiet ble i all tid senere hengt ut som en moderne versjon av NSDAP, inntil DF ved forrige valg hadde vokst seg større enn ”moderpartiet”. Flere årtier med hitling har ikke hindret DF i å vinne frem, især blant sosialdemokratiske velgere, og strategien med å brennmerke deltagere i det offentlige ordskiftet har heller ikke løst noen av de problemer DF (og opprinnelig ”vestegnesborgmestrene”) har adressert.

Denne uken tilkjennega den nye ledelsen, ved Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen (link 1, 2 og 4), en komplett snuoperasjon i disse spørsmålene. Mette Frederiksen slår fast at ”Vestegnsborgmestrene hadde rett”. Og Henrik Sass Larsen meddeler at ”Det er ikke fascisme å begrense antallet flyktninger”. Tiden med hitlinger er kort sagt over. Velgerne, og da særlig DFs velgere, er ikke lenger en trussel mot verdensfreden og demokratiet. De borgerlige partienes eksistens innevarsler ikke lenger Hitlers tilbakekomst fra dødsriket.

Både Fredriksen og Sass Larsen begrunner den nye orienteringen med hensynet til sosialt utsatte danske borgere. Partiets tidligere linje har basert seg på et mer internasjonalt perspektiv på tingene. Lettelsen over skiftet er da også uttalt hos tidligere ordfører Per Madsen (3).

Noen vil betegne det som foregår som en ”dreining mot høyre”. Men kanskje er det snarere tale om et farvel til mer utopiske (og karrieristiske?) strømninger i partiet og deres partnere lenger til venstre. Kanskje viker det globalistiske utsynet for en orientering mot det mer lokale. Kanskje ser vi en utopistisk stemningsbølge driver over, og vike plassen for en høyere grad av ’realisme’.

Noe tilsvarende ser ut til å manifestere seg på deler av den svenske venstresiden. Borgerlige velgeres lange og ufrivillige rolle som ”høyreradikale” og moralsk spedalske er dermed kommet et langt skritt nærmere sin avslutning.

Det neste spørsmålet blir hvordan deler av «kommentariatet» og de skandinaviske søsterpartiene håndterer snuoperasjonen.

 

 

 

 

1. http://ekstrabladet.dk/opinionen/henrik-sass-larsen/Sass-til-skuespilchef-Det-er-ikke-fascisme-at-begr%C3%A6nse-antallet-af-flygtninge/59135571

2. http://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-vestegnsborgmestrene-havde-ret

3. http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3025541/partitoppen-lyttede-ikke-vi-var-de-ubehagelige-bekendtskaber/

4. http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3024826/mette-frederiksen-laegger-sig-fladt-ned-jeg-tog-fejl-om-flygtninge-og-integration/