Kort

Mens Statsminister Erna Solberg og andre politiske og klerkikale høvedspersoner har forklart oss ørten ganger at alle er like, så har professor Knut S. Vikør mannet seg opp og legger ut i VG om den lille, men betydningsfulle forskjellen mellom shia og sunni.  Han glemmer dog å nevne at shia regnes som kjettere av sunniene og fortjener derav bare en skjebne – døden. Han skriver «Wahhabiane var ekstremistar…», men glemmer å nevne at Osama bin Laden kom fra denne grenen av sunni islam.  Skal en holde seg til Vikør så er dette en borgerkrig og ikke en religionskrig – forskjellene er jo så små.

Les også

-
-
-
-