Nytt

Når sentrale politikere og toppledere i det offentlige blir spurt om sitt forhold til det å betale skatt svarer alle uten å blunke det eneste korrekte; Jeg betaler min skatt med glede. Skatt er et spleiselag lærer vi. Det er solidarisk. Skatt er å bidra til fellesskapsløsningene. Det er bare dårlige mennesker som ikke gråter i takknemlighet over privilegiet det er å betale skatt. Raymond Johansen gikk til valg i Oslo på å innføre eiendomsskatt, men bare for de dyreste boligene. Han argumenterte kraftfullt for at de med sterkest rygg bør bære tyngst. Her fikk han god støtte av advokat Geir Lippestad som nå er byråd for næring og eierskap, og sitter med ansvaret for å skaffe flyktninger tak over hodet. Merkelig nok var noe av det første Johansen gjorde etter å ha overtatt byrådslederens kontor å ansette en som IKKE betaler sin skatt med glede.

Tidligere UDI-direktør Trygve G Nordby er en aktiv mann. Både i forenings- og forretningslivet. Nå er han Oslos nye flyktningsjef samtidig som han driver «butikk på si» gjennom Sonconsult  som han driver hjemme i Son sammen med sin kone Vigdis Vevstad.

Vevstad-Vigdis_author_full

 

På nettsiden profilerer han seg som rådgiver med vekt på styring, ledelse og organisasjonsutvikling. Særlig kompetanseområde er humanitært arbeid, migrasjon og menneskerettigheter. Hans kone er ikke mye dårligere. Hun har en doktorgrad i internasjonal jus og arbeider som rådgiver og forsker med kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling. En titt på oppdragsgiverne deres  viser at paret har spesialisert seg på å tilby tjenester til det offentlige. Nordbys kone er ikke fremmed for å mene noe om den sittende regjeringens asylpolitikk, og ikke overraskende er hun sterkt kritisk. Hun mener sågar at regjeringens forslag til innstramminger  i utlendingsloven utfordrer rettssikkerheten! Om dette er noe hun mener for egen regning, eller på vegne av en av sine oppdragsgivere får vi aldri vite.

Hjemme i Son rir Nordby flere hester. Han er forretningsmann og en aktiv pådriver for at Son skal bli et enda bedre sted for de næringsdrivende. For et drøyt år siden ble han ny leder i Son næringsforening  og han er full av gode ideer. Den lokale næringsforeningen har nå bidratt til at Son i år får sitt eget pol! Nordby er også stolt av å ha hatt profilerte jobber og innrømmer uten blygsel at han har tatt for seg når mulighetene har bydd seg, og at av alle styrevervene er det ledervervet i Amnesty han tar mest alvorlig.

Oslo har i dag kun ankomst- akutt og transittmottak. Når Nordby er på jobb i Oslo arbeider han aktivt opp mot UDI og IMDI  for å etablere de første faste integreringsmottakene i hovedstaden. Til tross for sitt, og sin kones, sterke engasjement for verdens flyktninger og asylsøkere har jeg ikke lyktes finne informasjon om at han legger for dagen det samme engasjementet for å etablere asylmottak der han bor, som der han jobber. Kanskje han har tenkt å jobbe mer med det nå, etter at Polet er på plass?

Men så var det det med vilje, eller mangel på sådan, til å betale sin skatt med glede. Trygve Nordby bor som sagt i Son. Han har kjøpt en bygning som er fredet, den gamle Spinnerigården. Der bor han med utsikt over torget, og der er Sonconsult registrert. I 2014 vedtok kommunestyret i Vestby at også eiere av fredede bygninger må betale eiendomsskatt. Det misliker Trygve Nordby sterkt. Han fatter det ikke, og innrømmer at dette ikke var noe han hadde tatt høyde for da han og kona kjøpte Spinnerigården. Han mener det er direkte næringsfiendtlig å innføre eiendomsskatt på fredede næringsbygg, og «glemmer» å nevne at han tilfeldigvis også bor i bygningen. Det kanskje frekkeste er at han trolig er den eneste i Son som i mange år IKKE har betalt eiendomsskatt, men nå hisser seg opp bare fordi han må betale den samme skatten som alle naboene.

Burde han ikke heller være glad for å muligheten til å bidra enda litt mer til det gode solidariske spleiselaget som skatt er? Pengene går uansett bare til bedre eldreomsorg, skoler, barnehager og gode integreringstiltak i hjemkommunen.

Kanskje det ikke skorter på betalings- og skattemoral. Kanskje han bare har dårlig rygg?

Les også

-
-
-
-
-