Når det tales om Europas troskrise blir liberalismen gjerne fremholdt som vårt fundament, som om denne ideologien er hva vår sivilisasjon står og faller på. Det er sant at denne ideologiske strømningen gav opphav til det europeiske frisinn. Det frisinn vi kjenner gjennom våre store forfattere fra både det 19. og 20. århundre.  Oppbrudd og frigjøring var deres kjennemerke, […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.