Innenriks

Sosiologiprofessor Grete Brochmann uttaler seg til Aftenposten om hvordan Norge skal lykkes med mottaket av flyktninger. Innspillet bærer preg av håp og løsninger. Når man leser hele artikkelen om Grete Brochmanns syn på saken, så dukker det opp noen uttalelser som gjør at fremtiden ser ganske mørk ut.

Brochmann tror ikke flyktningestrømmen vil stoppe. Skal det tolkes som at Europa ikke kommer til å stoppe flyktningene, eventuelt at flyktningestrømmen ikke lar seg stoppe?

– Det har vært en uro blant folk i høst, en følelse av at ting er ute av kontroll, både i EU og her til lands. Nå er krisefølelsen imidlertid dempet, men å tro at vi klarer å stoppe flyktningstrømmen er illusorisk, sier Brochmann.

Brochmann påpeker at det vil bli svært kostbart å integrere lavt utdannede flyktninger. Det er vi som må gi de utdannelse, sier hun. Som alltid er det vi som skal gi. Det er ikke de som skal forventes å vise initiativ til å starte på en utdanning.

Kampen om jobber med lav lønn vil bli en prøve for vår velferdsmodell, og regjeringen må få store nye grupper ut i arbeid uten å skyve andre grupper til side.

Det ser ut som om innsatsen er svært høy. Velferden og et fredelig samfunn ser ut til å være innsatsen.

Er det troverdig at Norge kommer styrket ut av denne situasjonen hvis dette ikke lar seg stoppe?

– De som skal bli i Norge må integreres i arbeidslivet, og da er det ingen vei utenom å oppkvalifisere innvandrere med lav utdanning. Det kommer til å koste både tid og penger, men alternativet er dyrere og uholdbart menneskelig sett. Myndighetene må dessuten tenke nytt når det gjelder tiltak for å få nye, store grupper ut i arbeid under vanskelige forhold, uten å favorisere de nyankomne fremfor andre grupper.

Aftenposten