Den katolske Sant’Egidio-bevegelsen planlegger i samarbeid med protestantiske kirkesamfunn å sende flyktninger til Italia med fly for å spare dem for risikoen ved sjøreiser, forkynner en NTB-melding gjengitt i Vårt Land sist onsdag.

– Med vårt program gjør vi endelig noe med disse såkalte dødsreisene, sa Marco Impagliazzo, leder for Comunità di Sant’Egido, en katolsk organisasjon, på en pressekonferanse i Roma onsdag.

Den italienske staten betaler ingenting, men gir sitt samtykke til initiativet.

Visumene vil ikke gjelde for andre EU-land. Flyktningene vil få dekket reiseutgiftene, få tilbud innkvartering og hjelp til å søke asyl. De skal også få språkopplæring, barna skal sendes på skole og voksne til yrkesopplæring så de kan kvalifisere seg for arbeidslivet.

Ambisjonene er tilsynelatende store. Initiativet er nemlig

ment som en modell for hvordan EU kan håndtere flyktningkrisen og hindre de mange båtforlisene i Middelhavet.

Hva skal dette bety? At EU oppfordres til å fly inn de tre millionene som antas å gjøre seg reiseklare i 2016? Man ønsker seg muligens tretti millioner i 2017?

Og hvor mange flyktninger er det egentlig disse bevegelsene har tenkt å fly inn? Hvilken skala er det vi snakker om?

Artikkelen etterlater mange spørsmål, så man begir seg til italienske medier. Det er tale om ca. ett tusen mennesker som samarbeidende organisasjoner i Midtøsten ikke bare vet hvem er, de vet også at de er spesielt sårbare – i hovedsak kvinner, barn, syke og gamle. De skal sendes til Italia med vanlige rutefly i løpet av et år eller to, uten at det skjer for offentlighetens regning – eller andre europeiske lands for den del.

Det betyr at det hele i politisk, demografisk, økonomisk og sikkerhetsmessig sammenheng i seg selv nærmest er en ikke-nyhet. Det er et privat veldedig initiativ på forholdsvis liten skala. Ambisjonene om å stå modell eller gjøre stort med dødsreisene må tas på kontoen for italienske overdrivelser, ispedd en dæsj selvskryt fra en bevegelse mange oppfatter som godfjottet og venstrevridd. Ingen regjering vil sitte stille og se på at hærskarer av unge menn blir sendt til Europa med luftbro av den grunn, langt mindre legge til rette for det.

Men av Vårt Lands dekning kan det nesten se ut som om dette er signalet som ønskes formidlet. Som om noen senere kunne vise til saken og si: Lær av italienerne, og bli med på å sette inn en diger flåte av luftfartøy for endelig å gjøre slutt på de livsfarlige overfartene i Middelhavet.

Hva er grunnen til at den norske avisen ikke formidler de nokså vesentlige opplysningene gitt av deres italienske kolleger?

En litt grundigere undersøkelse viser at NTB onsdag forfattet to meldinger om saken med ca. en times mellomrom. Vårt Land har gjengitt mesteparten av den første, men i den andre gjenfinner man vesentlighetene som står i avisene i Italia.

Programmet vil omfatte om lag 1.000 mennesker de neste ett til to årene, ifølge Impagliazzo. Det retter seg hovedsakelig mot syrere og personer fra land sør for Sahara som anses som spesielt sårbare, som barn, kvinner og eldre.

NTB hadde med andre ord gjort en respektabel jobb, men fruktene av den ble ikke offentliggjort.

Fra NTB-hold har en ved anledning latt seg fortelle at avisene kan være late til å oppdatere NTB-meldinger etter at byrået selv har rettet feil i dem. Den samme latskapen ser ut til å gjøre seg gjeldende ved relevante utvidelser også.

Det er i alle fall ingen tvil om at Vårt Land ville ha gitt leserne mer fullstendig informasjon ved å oppdatere sin sak etter at NTB gjorde det med sin melding. Men slik den står er den mer anvendelig som politisk og moralsk brekkstang.

 

Vårt Land

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂