Rundt 10.000 mennesker som er strandet i flyktning- og oppsamlingsleirer i Libya, kan av humanitære grunner bli sendt til Europa i 2018.

Det melder den italienske regjeringen.

Initiativet kommer som en del av EU-landenes forsøk på å gjøre noe med de forverrede forholdene migranter og flyktninger utsettes for i Libya. Tusenvis av mennesker blir holdt innesperret under det som betegnes som umenneskelige forhold.

– I 2018 vil opp mot 10.000 flyktninger kunne komme til Europa gjennom humanitære korridorer, sa den italienske innenriksministeren Marco Minniti i et intervju med avisen La Repubblica søndag. (bildet)

Kunngjøringen kom etter at en gruppe på 162 «sårbare» mennesker fra Eritrea, Etiopia, Somalia og Jemen ble evakuert med militærfly fra Libya til Roma fredag. Blant dem var barn, enslige mødre og funksjonshemmede.

Det var første gang flyktninger og migranter ble relokalisert direkte til Europa av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det befinner seg rundt 400.000 flyktninger og migranter i Libya. Blant dem er 36.000 barn, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). IOM har som mål å sende 30.000 migranter i Libya tilbake til hjemlandene i 2018 som ledd i et frivillig program. I år er det sendt tilbake 15.000 fra Libya.(NTB)

Det første flyet med flyktninger som er evakuert fra Libya, ankommer Roma fredag.

De 162 flyktningene beskrives som noen av de mest sårbare blant de tusenvis av flyktningene og migrantene som er strandet i Libya. Blant dem som nå kommer til Italia, er det kvinner, barn og eldre, som ifølge italienske myndigheter har krav på internasjonal beskyttelse. Det er ikke kjente hvilke land de kommer fra.

Flyktningene kommer til å bli møtt av innenriksminister Marco Minniti og lederen for det italienske bispekollegiet, kardinal Gualtiereo Basseti, når flyet lander på en militærbase i den italienske hovedstaden. En representant for FNs høykommissær for flyktninger er med på flyet.

Italia er blitt kraftig kritisert for å ha samarbeidet med den libyske kystvakten for å stanse strømmen av asylsøkere til Europa. Menneskerettsgrupper har advart om at migranter blir torturert og mishandlet av menneskesmuglere som holder dem fanget. For få uker siden dukket det opp en video som avslørte at migranter ble solgt som slaver på et marked utenfor Libyas hovedstad Tripoli.

FN har registrert at 3.100 mennesker har druknet i Middelhavet så langt i år. Dødstallet er trolig langt høyere ettersom mange båter synker uten at det blir oppdaget. (ntb)

 

Kjøp Kent Andersens bok her!