I dag starter en ny tidsregning. Dagen presenterte en undersøkelse som viser at 47,3% av de spurte i Oslo mener islam er et positivt innslag i det norske samfunnet, mens 27,3% mener det motsatte. Tallene for landet sett under ett viser at 29,9% er positive, mens 33,6% er negative. De resterende har svart «vet ikke». Når selv lederen av den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk Linda Noor reagerer med at hun synes tallene er overraskende positive til islam, så bør alarmen gå. Særlig når det kommer til Oslo-tallene.

Når man ved å henvise til en undersøke kan vise til at «nesten halvparten av Oslos innbyggere er positive til islam» er det åpenbart at mange vil falle for fristelsen til å både bruke og misbruke tallene i tiden fremover. Dessverre (heldigvis?) har undersøkelsen åpenbare svakheter. Den er basert på 1061 svar, men det står ingen ting om hvor mange respondenter det er i de ulike landsdelene eller i Oslo. Vi får anta at det er et såkalt representativt utvalg. De spurte har kun fått tre svaralternativer; ja/positiv, nei/negative eller «vet ikke». Man kan ikke vær litt positiv, eller litt negativ. Alternativt svært positiv eller svært negativ. På den måten kunne man gitt de spurte flere svaralternativer, noe som kanskje kunne redusert andelen «vet ikke» og nyansert bildet noe mer.

Så til den åpenbart mest problematiske feilkilden. I Oslo har i dag hver tredje innbygger innvandrerbakgrunn.  I tre bydeler er folk med innvandrerbakgrunn i flertall. Dermed ikke sagt at alle innvandrere er muslimer, men andelen er betydelig. Spør man muslimer om hva de mener om islam bør man ikke bli overrasket om flertallet er positive. Det er som å stille seg opp i kantina på Menighetsfakultetet for å gjennomføre en spørreundersøkelse om hvor mange som er kristne.

Nå gleder jeg meg til at Dagen følger opp denne undersøkelsen med flere som er mer interessante og relevante. Jeg har noen konkrete forslag til spørsmål de kan betale Infact for å stille. Er du positiv eller negativ til det rådende kvinnesynet i islam? Hva er ditt inntrykk av islams syn på jøder? Positivt, negativt eller «vet ikke». Hva synes du om at islam mener dødsstraff og steining er en passende straff for utroskap? Positiv, negativ eller «vet ikke»? I hvor stor grad mener du islam legger til rette for en kritisk og selvstendig presse i muslimske land? Stor grad, liten grad eller «tør ikke svare».

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂