Innenriks

Det store asylmottaket på Forus vekker massiv motstand hos naboer, som klager over forringelse av verdien av sine boliger, skriver Aftenposten. I Norge er mange opplært til å være føre var, og det er blitt opprettet følgegrupper til og fra skolen. De er kloke av hendelser som er skjedd andre plasser i Norge.

Aftenposten illustrerer artikkelen med Jellmaz Bylykemini, som tror asylmotttaket kan bli en positiv erfaring for nabolaget. De andre tilstedeværende ser alt annet enn entusiastiske ut. Gleden over å få Midtøsten som nabo er nok størst for de som er fra området selv, og de som ikke blir direkte berørt av forandringen.


Den ene personen som viste begeistring over å få 1000 nye fremmedkulturelle naboer.

Det avvises fra Eiendomsmegler 1 at et asylmottak vil ha noen påvirkning på boligprisene. Hvis så skulle skje så, vil det kun være for en kort periode.

Vil du kjøpe bolig ved siden av et mottak for 1000 asylsøkere?

Jellmaz Bylykemini, her fra informasjonsmøtet i forbindelse opprettelse av akuttmottaket på Forus, mener opprettelsen av akuttmottaket kan bli en positiv erfaring for nabolaget.

Flere krever maksimalt 500 mottaksplasser, samt garantier om at varigheten ikke overstiger ett år. Erstatning kreves for utgifter til sikringsutstyr på egen eiendom og kompensasjon for verditap.

Naboer varsler søksmål
Et ektepar, som ikke vil kommentere saken, viser til at Eiendomsmegler 1 opplyste at det er umulig å finne kjøper for huset de vil selge, grunnet mottaksetableringen. «Hele vår formue har i dagens marked gått tapt», skriver ekteparet.

Regionsjef Rune Bertelsen i Eien­domsmegler 1 sier dette ikke er selskapets standpunkt.

– Generelt har vi ikke noen erfaring med at denne typen endringer i nabolaget medfører et fall av boligpriser av den grunn. Vi har sett at andre inngrep eller endringer i nabolag kan medføre noe usikkerhet i en kort periode, men så hører vi aldri noe igjen. Verditap skyldes nok heller arbeidsledighet, temperaturen i oljebransjen og at det snart er jul, sier han til Stavanger Aftenblad.

Nabolagsgruppen sier de har opprettet følgegrupper til og fra skolen. En småbarnsfar ber kommunen kjøpe huset familien flyttet inn i etter sommeren.

Er det dette som kalles limet til det nye vi i Det nye Norge?

 

Aftenposten