Innenriks

På Refstad skole er resultatene gode i matematikk, engelsk og lesing. På Stovner skole briljerer de i matematikk. I snitt ligger skolene i Groruddalen rett under snittet for Oslo. Når det gjelder nasjonale prøver er Oslo kjent for å score høyt. Det er nasjonale prøver for 5.klasse som er aktuelle nå.

Akers Avis Groruddalen skriver om de nasjonale prøvene, men nevner ikke noe om fritak. Det kan de som er interessert lese om her. Med stor sannsynlighet er ikke tallene så rosenrøde som de legges frem som.

Avisen bringer oss informasjon om at det multikulturelle skolemiljøet er utfordrende. Ting går ikke på skinner. Mest sannsynlig i mindre grad enn andre steder.

Hvorfor scorer Refstad så mye høyere enn flere andre skoler i Groruddalen?

– Groruddalen er et sammensatt område og det har nok mye å gjøre med elevgrunnlaget på skolene. Det er nok utfordringer på andre skoler i Groruddalen som vi ikke har i samme grad her, blant annet når det gjelder språk. Mange som har et annet morsmål og som snakker dette når de er hjemme, vil bruke lenger tid på å bli gode i norsk, svarer Mathisen.

groruddalen.no