Sakset/Fra hofta

Stig Frøland kritiserte Jonas Gahr Støre for ikke å se omfanget av den islamistiske trussel, men kun konsentrere seg om den voldelige.

Det gir grunnlag for dyp bekymring at lederen av vårt største politiske parti og en mulig fremtidig statsminister ikke synes å erkjenne trusselen fra den farligste ideologien i vår tid – islamismen.

Dette vil ikke Gahr Støre ha sittende på seg.

Først kritiserer han Frøland for ikke å ha svar på hvordan man bekjemper den ikke-voldelige islamismen. Selv vil han ikke en gang erkjenne at den er et problem. Gahr Støre kaller det mistenkeliggjøring.

Frøland angir ingen strategi eller virkemidler for kampen mot verken den voldelige eller ikke-voldelige islamismen. Derimot kaster han en generell mistenksomhet mot et helt trossamfunn når han viser til «det ubehagelige faktum at et ikke ubetydelig mindretall av muslimer i europeiske samfunn sympatiserer med disse verdiene, selvsagt uten å hylle vold.» Hvor ender vi med denne holdningen? Hva er et ikke ubetydelig mindretall? Hvordan vil Frøland bekjempe dem?

Mye tyder på at Gahr Støre ikke kan eller vil forstå problemet. Han mener løsningen er å finne innenfor de eksisterende muslimske miljøene.

På samme måte som oppgjøret med fascisme og kommunisme ble ledet an av mennesker som selv trodde på demokrati og frihet, så er det først og fremst er innenfor de ulike muslimske miljøene at oppgjøret med islamismen må tas. Som storsamfunn er det vår oppgave å støtte opp om kreftene innenfor de muslimske miljøene som leder an i dette oppgjøret. I Norge har vi sterke og markante stemmer fra de muslimske miljøene som i tydelige ordelag tar sterk avstand fra voldelig ekstremisme og totalitær ideologi. De fortjener vår støtte.

Dette er god dag mann, økseskaft. Problemet er at det er smått med krefter innenfor disse miljøene som har forstått hva demokrati og frihet går ut på. Både regjeringen og Ap støtter opp under krefter som utad sier de rette ordene, men ellers blir alt som før, og radikaliseringen går sin gang.

 

Dagbladet

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også