Tavle

Brannen som ødela et planlagt asylsøkermottak i Lindås i Hordaland var påsatt. Det har lensmannen i Nordhordland slått fast.

Brannen er ikke et resultat av barns lek med fyrstikker, men av rent hat. Det jubles på ekstreme nettsider. Én ting er at privat eiendom for mange millioner kroner er gått opp i røyk. Det hadde man kunnet leve med dersom brannårsaken var et lynnedslag. Men brannen griper inn i så mye mer; blant annet polariserer den debatten om innvandring til Norge. Den bringer for dagen en motvilje mot fremmede som er så sterk at tanken kobles ut. Budskapet er: Kom dere ut med en gang, for faen!

For jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at brannen er påsatt av etniske nordmenn.

Tankene går til de terroranslagene som har kostet så mange menneskeliv i Europa i det siste, og som uttrykkeleg er gjennomført i Allahs navn. Døden og fordervelsen blir selvfølgelig ikke godtatt av pene og pyntelige mennesker i vest. Likevel er det en tendens til å forstå terroren ut fra en definisjon av drapsmennene (og -kvinnene) som representanter for de undertrykte. Det er ikke annet å vente enn at ofre for vestlig aggresjon slår tilbake. Man har medynk med bødlene.

I Norge er det mange som er urolige for en innvandring som savner sidestykke i moderne tid. De fleste prøver å argumentere rasjonelt uten å blindes av fordommer og hat. Det er fristende å påstå at en god del av kritikken mot innvandringen – og mot myndigheten som godtar den – er preget av mer klarsyn enn den godhetsviljen som ikke evner å se at noe kan gå galt.

Jeg håper inderlig at den klartseende innvandrerkritiske ikke går i samme fellen som de med forståelsen for terrorangrep. I tunge stunder kan man selv ha en følelse av unntakstilstand, og at her trengs hardere lut enn rene ord. Ennå er vi i en situasjon der myndighetene fremdeles har en sjanse til å snu utviklingen. Kanskje.

Vi har så uendelig mye å tape dersom hatet slår ut i handlinger som brann og annen voldsbruk. Det som skjedde i Lindås nylig er en ren kriminell handling. Det er ren idioti. Basta. Så kunne man være ferdig med det. Men det kan vi ikke, for det er også noe mer enn blindt hat. De som tar til orde mot ukontrollert innvandring og menneskefiendtlige teologier blir i overført betydning gjort til premisset for de handlinger som utføres av sprø ‘breiviker’. Vi må stå standrett og bøye nakken for alt vi har sagt – og som selvsagt munner ut i andres voldsbruk.

Vi må bruke ytringsfriheten for alt den er verdt. Nettsider som document.no med flere holder sin sti ren, selv om man gremmes over enkelte kommentarer. Vi må unngå å gi næring til de mørke og vanskelig kontrollerbare sider ved mennesket. Det triste er at vi uansett blir tillagt denne rollen, og det krever et vedvarende, intenst og renslig arbeid for å klargjøre beveggrunnene for våre standpunkter.

 

Les også

-
-
-
-
-
-