Christian Tybring-Gjedde mener at Norge ikke bør legge vekt på integreringsarbeid blant Syria-flyktningene – for de skal hjem. Under finansdebatten i Stortinget sa Tybring-Gjedde:  – De skal hjem. Alle som én skal hjem igjen. De som har kommet hit, er de mest ressurssterke. De som er igjen i Syria, er i minst stand til å ta vare på seg selv.

Han la til at Norge heller ikke bør bruke ressurser på norskopplæring og integreringstiltak, men istedet legge vekt på opplæring som kan hjelpe dem til å erverve kunnskaper som kan hjelpe dem å bygge opp sitt eget land. Styrking av demokratiforståelsen er også viktig, sa Tybring-Gjedde.

Dette skapte baluba i Stortingssalen.

– Hørte jeg riktig? sa Aps Marianne Marthinsen. Også Aps Arild Grande ville ha et ord med i laget:

– Det representerer en historisk feilslutning for det norske samfunnet, mente han, og sa at samme tenkemåte lå bak mangelen på integreringstiltak da arbeidsinnvandrere begynte å komme til Norge på 1970-tallet.

– For mange vil deres høyeste ønske være å reise tilbake til Syria. Men mange vil bli, og mange vil bli lenge. Kanskje i resten av sitt liv, kanskje i generasjoner. Det er viktig å starte integreringen fra dag én.

Hva slags historisk feilslutning dette skulle være for det norske samfunnet er usikkert. Dessuten, Norge var helt uforberedt da pakistanske innvandrere kom i en buss tidlig på syttitallet. For ikke å snakke om at de ble langt bedre integrert enn de som kommer nå. De ble til og med bedre integrert enn sine barn og barnebarn. Så den sammenligningen er dårlig.

De hadde ikke så mye valg den gangen på syttitallet, det var stort sett bare nordmenn i Oslo på den tiden. Og ingen mobiler, paraboler eller billige flybilletter. Nå kan innvandrere velge hvilket nasjonalt eller religiøst miljø de vil tilhøre i Norge. Hvorfor velge det norske når hovedstaden har tusenvis av ens egne landsmenn?

Christian Tybring-Gjedde1

Syria-migranter bør reise hjem og bygge opp sitt eget land, mener Tybring-Gjedde.

ABCnyheter