Takk for tilliten, sa Arnulf Goksøyr da han ble ordfører i Herøy kommune – igjen – for partiet Høyre. En kommune i fremgang og vekst, og med mye stønad fra staten i RDA-midler, eller Regional differensiert arbeidsgiveravgift. Tilbakebetaling av – for det meste – rederienes arbeidsgiveravgift; i stedet for 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift, har Herøy 10,1 prosent. Differansen er RDA-midler som tilbakebetales, opprettet av Erna som kommunalminister. (Dagogtid.no). Mye av disse pengene ble brukt til å investere i kommunen slik som Sunnmørsbadet. Det er jo vel og bra.

Men: Arnulf Goksøyr var styreleder der, og med massive overskridelser og sannsynlig brudd på aksjeloven, ble han kastet som styreleder for Sunnmørsbadet.

Ved siden av å være ordfører er han óg styreleder i Christineborg Gjestehus AS – med 97 prosent majoritet – som har inngått en lukrativ avtale med staten om å huse asylsøkere. Avtalen er i millionklassen.

Hvordan er det mulig å velge hvilke hatt man har på? Eller opphever de gode gjerningene alle habilitets og integritetsgrenser?

Det sier seg selv at når private har interesse av migrantstrømmen kan det være eieren av  Christineborg Gjestehus AS møter seg selv i døren som ordfører. Hvordan? Fordi migrantstrømmen koster det offentlige store summer. En ordfører skal stå i spissen for et system som må prioritere. Det kan da reises tvil om hans habilitet: Hvem vil han prioritere? Hvis det er migrantene, kan det da være han også skjeler til egen lommebok? Selve dobbeltposisjonen gjør at tvilen oppstår. Det hjelper ikke å bedyre at man kun har gode hensikter. Det er dette som kalles en ryddig offentlig forvaltning at man unngår slike konflikter. Derfor har man habilitetsregler.

Man plasserer seg ikke i en posisjon hvor det kan reises spørsmål om motiv og interesser. Spesielt ikke i et lokalsamfunn.

Men migrantstrømmen ser ut til å bli en sak som opphever alle regler. Det er ikke bra for demokratiet og tilliten mennesker i mellom.