Hamar: Statsbygg avviser ikke at Åker gård kan brukes til flyktningemottak. Åker gård ligger rett utenfor Hamar og er en av Hedmarks eldste. Nå skal kanskje den store demografiske endringen i Norge også gjennomføres på denne historiske plassen.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, er glad for muligheten til nok en asylmottak. Han synes det er viktig at også staten bidrar i det han omtaler som dugnaden.

Om de som har bolig på Ridabu, som grenser til Åker, er glade for et asylmottak må vi foreløpig gjette oss til.

Einar Busterud, er glad for at statsbygg åpner for flyktningmottak på Åker Gård, og at meldingen de hadde fått om at stedet ikke kunne brukes var basert på en misforståelse.
– Det er bra at staten også vil bidra i den dugnaden som vi har nå, sier han.
Hamar kommune har i høst på oppdrag fra statlige myndigheter kartlagt mulig bygninger i Hamar kommune som kan være egnet til slik bruk. På listen nevnes Åker Gård. Man mener også den tidligere yrkesskolen Ankerskogen videregående kan være egnet.
h-a.no