Innenriks

Hemsedal huser 600 flyktninger. De fastboende teller 2400 personer. Stemningen når det gjelder flyktninger har snudd. Folk er ikke like positive som før. I den lille bygda fører det til spenninger mellom de som har vært og er skeptiske til flyktningene, og de som er positive.

Historien som Dagbladet skriver om fra Hemsedal, viser oss at den store innvandringen ikke bare fører til spenninger mellom flyktninger og nordmenn. Spenningsnivået øker også mellom nordmenn, sier leder Tor Grøthe i Hemsedal Frp.

Er det dette som er Det nye vi?

– Stemninga har snudd

– Vi som er skeptiske til denne politikken, sliter i større grad med å akseptere de som er positive til den store asyltilstrømmingen, og motsatt. Det blir en polarisering i bygda, der miljøer holder seg borte fra hverandre. Vennskapet mellom venner og og bekjente i bygda blir satt på prøve, og situasjonen medfører at flere av oss tar avstand fra hverandre, sier Grøthe.

Asylmottaket brant nylig. Det er uvisst hva som forårsaket brannen.

Brannen i Hemsedal statlige mottak fikk stor oppmerksomhet i flere medier denne uken, ettersom flere asylmottak har blitt påtent i Sverige denne høsten.

Politiet har foreløpig ingen grunn til å tro at brannen var påtent – men har beslaglagt en bensinkanne fra brannruinene.

Nordmenn spiller kun en rolle i asylspillet. Vi skal betale både økonomisk, demografisk og med splittelse i befolkningen. Norske bygder og byer kan fint ødelegges på godhetens alter.

UDI kan imidlertid ikke ta hensyn til de lokale forholdene. Asylstrømmen til Norge ser ikke ut til å stanse med det første, og etaten er helt avhengig av alle akuttplasser de kan få.

– Vi skjønner at det kan være en utfordring for både store og små kommuner. Men på grunn av det akutte behovet må vi ta i bruk alle tilbud som er mulig, uavhengig av hvor plassene er, sier kommunikasjonsrådgiver Martin B. Andersson i UDI.

En gang het det: Alt for Norge. Nå heter det: Norge for alle. For enhver pris.

toppen-hemsedal-5927

Dagbladet