Kort

Afghanske asylsøkere returnerte til Russland da de ble informert om at de kunne bli sendt til Kabul. Mye tyder på at det i Russland gis informasjon om at alle får asyl. Dagbladet