Innenriks

Professor ved Handelshøgskolen i Bergen og tidligere Høyre-statsråd, Victor Norman, har gitt et intervju til minervanett.no der han grunngir hvorfor han mener Norge bør ta imot 100.000 syrere. For de fleste nordmenn er dette så høye tall at de forstår at deres andel av befolkningen over tid vil bli kraftig utvannet.

 

Norman signaliserer at det er bra at Norge blir utvannet og det gjør ikke noe om nordmenn blir i mindretall.

Det er oppsiktsvekkende at en profilert person vi uttrykke seg så presist.

 

jeg mener veldig sterkt at Norge i det lange løp blir et bedre land av å være et flerkulturelt samfunn. Vi har godt av å bryne oss mot noe og å få andre impulser. Vi trenger å få impulser utenfra hele tiden, vi trenger å bli utfordret. Vi bor i et av de tynnest befolkede områdene i Europa, og vi har veldig god plass. Jeg mener dypt og inderlig at vi ikke eier dette landet.

– Hvem mener du at eier landet? 

– De som til en hver tid er her. De aller fleste som bor her i dag, har kommet andre steder fra. De har bare kommet og slått seg ned opp gjennom i historien. Folkevandringer har vært vanlig i alle tider. Det har vært ulike grader av styrke i disse folkevandringene, men de har alltid vært der. Så det er mange som eier Norge.

– Norge eies av noen, men ikke av felleskapet. Landet eies av enkeltpersoner som tilfeldigvis har kjøpt opp ulike deler av Norge opp gjennom årene og som er fri til å selge det til hvem de måtte ønske. Da må vi erkjenne at når folk er på vandring, vil det etter hvert bli noen andre som eier større og større deler av landet vi bor i. Det må vi innstille oss på, og jeg tror det er bra.

Her blander Norman sammen flere ting. De som kommer til Norge har ikke kjøpt noe som helst, de har fått alt på det offentliges, dvs skattebetalernes regning. Han viser til etterkommerne: Hvis en innvandrer etterlater seg 12 integrerte etterkommere går Norge i pluss. Men det er elementær kunnskap at sysselsettingsgraden i 2. og 3. generasjon ikke innfrir disse forventningene. Langt ifra. Hvis de hadde gjort det ville det ikke vært noen diskusjon. Det er det hele diskusjonen om «integrering» handlerom. Blant annet. I tillegg kommer kultur og verdier.

Norman tilhører livsløgnerne. Det er det mange som gjør, men når livsløgnen vil frata nordmenn eierretten til landet er det drøyt. Norman lager en begrunnelse for innvandring som vil få mange til å steile: Det er ikke nordmenn som eier landet, det er alle som kommer hit.

Her sier Norman opp sitt medborgerskap og lojalitet til andre nordmenn og sier at det gjelder alle som kommer hit. Mon tro om Norman lever etter dette i praksis, og ville stå for det hvis han ble gått på klingen?

 

http://www.minervanett.no/fellesskapet-eier-ikke-norge/