Kongens hagefesttale representerer den politisk korrekte elitens ide om at alle er nordmenn i det Nye Norge. Eller som det uttrykkes i propagandaenvideoen til Individuell Människohjälp, IM,  #detnyalandet – alle er Svensker i Nye Sverige. Se video.
Hva er Norge for oss og hva er Norge for resten av verden? Norge, sammen med resten av Europa, er realistisk sett drømmen, «det nye Amerika», for innvandrere fra Asia, Midtøsten og Afrika. Jeg tror ikke at strømmen av innvandrere vil avta om de kommer flere og deres politisk innflytelse øker. Nei, den vil øke i omfang og vi vil til sist miste styringen og råderetten til fedrelandet og fremtiden. Empiri tyder på at dette ikke er bra for vi som er innfødte. En slik utvikling er åpenbart ikke i vår interesse.
Det henger ikke på greip når Kongen forsvarer at alle er norske enten vi er fra Afganistan eller Nordland. Implisitt betyr dette å forkaste eksistensen av vår identitet som norske, vår eksistens som etnisk folkeslag, med et konkret geografisk område, og at Norge vårt fedreland. Det er det motsatte av vern og forsvar om oss og våre interesser. Det er selvutslettende og det river ned våre grenser. Det er forsvar av en politisk agenda/ideologi eller isme, som rasjonelt sett strider mot våre egne interesser, og som «kongen», eller taleskriveren, vil at vi skal flokke oss om og forsvare uten noen form eller evne til selvhevdelse som folk og nasjon? Hvor er lojaliteten hos Kongen? Hos den til enhver tid politiske elite, ene og alene? Hva med det norske folk?
Propagandaen kongen sprer om seg, bevisst eller ubevisst og er gjort seg til talsperson for, innebærer at vi, etniske nordmenn, etniske svensker osv, må bortdefinere våre nasjonaliteter fra «etniske» til noe alle blir bare ved å oppholde seg her kort tid i landet uavhengig av opprinnelse, og innta en grenseløs og globalistisk tilnærming/holdning som vår viktigste felles verdi. Hvis alle verdens folk blir norske, etter kongens definisjon, av å komme hit, trenger vi da å forsvare landet mot den ekstreme folkevandringen mot vårt kontinent så lenge de integreres i det Nye Norge eller Nye Europa? Den logiske slutningen av en slik tilnærming blir nei. Vi er alle nordmenn og Europeere hvis vi bor her. Etniske nordmenn har ikke mer rett til dette landet enn hvilken som helst annen verdensborger som måtte finne på å immigrere hit. Immigrantene må hilses velkommne.
Den selvsagte retten vi har hatt til landet er vi iferd med å miste. Applaudert av Kongen og en samlet politisk elite. Det er tragisk! De ønsker å gi bort fedrelandet vårt til fremmede folkeslag og dekonstruere oss som folk og lage en ny identitet som innbyggere i innvandrerlandet, Nye Norge, Nye Sverige, Nye Europa osv. #detnyalandet
Hvorfor er det politisk galt at vi som er nordmenn eller europeere sikrer det som er vårt – fedrelandsarven, selvråderetten og interessene til våre egne barn og barnebarn? Hvilke interesser tjener dette og hvilke konsekvenser vil det medføre for våre etterkommere?
Det er allerde mange som har betalt en høy pris og som flytter på seg pga dominans av innvandrer i skole og nærmiljø.
Det er politisk ukorrekt å uttale seg kritisk til det å miste landet til nye folkeslag og blir man utsatt for innvandreres ubehageligheter er man fort rasist hvis man uttrykker misnøye. Man kan bli utsatt for hatvold, trusler mv, fra innvandre selv og venstreekstreme.  Det er nok mange som føler på en voksende tristhet og sorg over å miste fedrelandet, men også et voksende sinne over sviket til den politiske eliten. Det er fortsatt håp om å snu dette, men da trengs det en oppvåkning.
Ja, la det være klart!:
Vi har en moralsk plikt og naturbundet rett å ivareta vår arv til våre etterkommere. Ikke mindre. Det er dette kongen og den politiske eliten burde forsvart.
Anonymus

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂