Nytt

Henrik Arnstad stiller spørsmål om SD har fått sin første Breivik. Etterpå skriver han at det å være en del av SD-miljøet betyr at du daglig marineres i planlegging av mord, terrordrømmer og politisk vold.

Journalisten og forfatteren Henrik Arnstad ser ikke ut til å legge bånd på seg selv før han twittrer.

Uppgift att mördaren «ställt sig bakom krav på stopp för invandring till Sverige». Stämmer? Har SD fått sin Breivik? TwitterArnstad

—-

Att vara en del av SD-miljön är att dagligen marineras i mordplanering, terrordrömmar och politiskt våld. Det hemskaste normaliseras.TwitterArnstad