Innenriks

Regjeringen planlegger å bruke 464 millioner kroner på tvangsreturer av asylsøkere som har fått avslag på søknadene i år.

KrF frykter at denne satsingen er bortkastet, og Geir Toskedal (sic!), stortingsrepresentant for KrF sier til avisen Klassekampen:

Vi har lite kunnskap om hva som skjer etter at folk returneres fra Norge. Nå trenger vi å få fram fakta.

Han reagerer på Klassekampens opplysninger om at av alle de 22 afghanske asylsøkerne som ble tvangsutsendt fra Norge i 2007, er ingen igjen i Afghanistan, mens seks er i Norge, og sier:

Det forteller meg at vi må ha bedre dokumentasjon. Vi vet ikke om politikken egentlig fungerer. Denne politikken burde vært mer kunnskapsbasert.

Personer som tvangsreturneres får utbetalt 3000 kroner kontant av norsk politi når de kommer til hjemlandet. Personer som returnerer frivilling får langt mer. Toskedal mener at Norge bør vite hvor disse pengene havner, og sier videre:

Jeg ser ikke  bort fra at midlene brukes til å finansiere flukten videre. Tanken er at de skal bidra til at man får en verdig hjemkomst, men vi vet ikke nok om hvorvidt dette skjer.

På spørsmål om det er et alternativ til returpolitikken, svarer Toskedal:

Det klarer jeg ikke å se. Men det er likevel viktig å kjenne til effekten av politikken.

KrF mener altså at Norge ikke bare har et ansvar for asylsøkere som er i Norge, men også når de ankommer hjemlandet. At Norge skal ha et ansvar for at tvangsreturnerte asylsøkere får en verdig hjemkomst, har vel strengt tatt staten ikke noe med. Et sted bør grensen gå, også for KrF.