For ti år siden hørte en av redaktørene i Jyllands-Posten at ingen danske karikaturtegnere ville tegne islams profet som illustrasjon til en serie barnebøker som tok for seg verdensreligionene. Fantes virkelig slik selvsensur i Danmark? Han ønsket å finne ut av det. Så han publiserte tolv karikaturtegninger som hadde til hensikt å vise islams grunnlegger. Så fulgte angrep på avisen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.