Nytt

I et intervju med Funke-Mediengruppe opplyser Tysklands innenriksminister at det hittil i år er blitt begått mer enn 490 straffbare handlinger mot asylmottak i landet, noe statsråden omtaler som en «massiv økning».

To tredjedeler av gjerningspersonene er «folk fra regionen som hittil ikke har hatt noe på rullebladet,» sier de Maizière.

De Maizière er bekymret, og vil få dem til å begripe at de begår uakseptable forbrytelser, blant annet brannstiftelser, som er en skam for Tyskland. «Da kan det heller ikke gis noe taust bifall,» legger han til.

Spørsmålet er om han ikke er litt vel optimistisk i lys av det han selv observerer:

Volden mot asylmottak blir ifølge de Maizière fulgt opp «av hatmail, fornærmelser og gatespråk». Han har inntil nylig ikke kunnet tro at slike ting kunne bli sagt offentlig. «Det er standardene for sivilisasjon som har falt.»

_85995986_gerasylumfireafp
Noen angrep er på tomme bygninger mens andre gjelder bebodde mottak.

Hvis sivilisasjonen er svekket, hvordan skal formaninger om ikke å gi taust bifall kunne ha den ønskede virkning?

Tyskland fører i øyeblikket en politikk som ikke kan unngå å gjøre enda flere lovlydige borgere om til forbrytere, men er samtidig klar på at denne bølgen av kriminalitet må bekjempes. Virkningen skal dempes, mens årsaken forsterkes.

Den som betrakter samfunnet med kriminologens eller sosiologens briller, poengterer av og til at sosio-økonomiske faktorer resulterer i større tilbøyelighet til kriminalitet hos utsatte grupper. Med de sosiale og økonomiske konsekvensene av Tysklands politikk, er landet i ferd med å gjøre deler av sin egen befolkning om til en utsatt gruppe.

Og den som ser verden gjennom palestinismens briller, kan være rede til å vise forståelse for den som reagerer voldelig på en følelse av å ha mistet landet sitt.

Hva er grunnen til at denne måten å se det på aldri blir anvendt på tyskere? Er de å anse som overmennesker? Eller får de som fortjent?

 

Der Spiegel BBC NTB/Nettavisen