Innenriks

Leder av Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland, sier til VG at det vi har sett hittil av tilstrømming til Europa bare er begynnelsen. Toppen av isjfellet, er hennes ord.

Det samme sier leder for Dansk Flyktninghjælp, Andreas Kamm. Men der Kamm advarer mot ragnarok hvis ikke noe gjøres for å stanse tilstrømmingen, går Helland inn for at Europa må ta imot de som kommer. Det må bare gjøres på en ordnet måte. Gjennom overnasjonale løsninger.

– Vi har bare sett begynnelsen på tilstrømmingen av flyktninger til Europa, sier generalsekretær Anne-Marie Helland til VG……..

– Meldingen var klar. I Europa har man bare sett toppen av isfjellet. Det er i Syria, Libanon, Tyrkia, Irak og Jordan den virkelige flyktningkrisen utspiller seg, sier hun til VG.

Helland glemmer å spørre hvorfor Europa skulle ha noen forpliktelse til å påta seg oppgaver som det ikke kan løse. Hvor finnes jobbene? Skal velferden reduseres for andre grupper eller skal skattene økes? Så store forpliktelser må nødvendigvis få politiske følger, men asyllobbyen som Kirkens Nødhjelp tilhører, stilller ingen slike spørsmål.

De vil innføre unntakstilstand, dvs. beslutningene tas over hodet på borgerne og gjerne også nasjonalforsamlingene. Man skyter seg inn under force majeure.

Helland stiller ikke spørsmål om kapasitet. Hun vil ha en felles-europeisk løsning. Dvs. kvotefordeling, en nøkkel som fordeler flyktningene/migrantene.

Det er samme politikk på overnasjonalt som på lokalt nivå. Asyllobbyen vil suspendere lokaldemokratiet i asylsaker. Kommunen skal fratas selvråderetten når det gjelder hvor mange de kan ta imot.

Slik nasjonalstatene skal miste retten til selvbestemmelse når det gjelder hvor mange de skal ta imot.

Demokratiske prosesser settes ut av spill i den gode saks tjeneste.

Hvis man leser hele intervjuet med Kamm, som sto i Jyllands-Posten 25. august, vil man se at han også vil at FN og EU skal finne frem til overordnede løsninger. Forskjellen er bare at han tør å si at Europa ikke kan ta imot millioner av mennesker som søker et bedre liv. Men i den norske asyllobbyen er selv innlysende sannheter tabu:

Vi må kunne sige stop

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær slår dog fast med syvtommersøm, at løsningen på den nuværende flygtningekrise ikke er, at op imod 60 millioner eksternt og internt fordrevne flygtninge bosætter sig i Europa.

»Jeg tror ikke, at løsningen er, at Europa importerer overskudsbefolkningerne. Vi kan ikke tage 60 millioner. Det tror jeg ikke på. Konflikterne skal løses der, hvor de er. Det er heller ikke nogen løsning for mig at se, at vi tager 12 millioner eksternt og internt fordrevne fra Syrien. I min historieopfattelse giver det ikke mening,« siger Kamm.

Men det er vel det, der sker I øjeblikket?

»Det er ikke en mulighed,« siger Kamm og fortsætter:

»Vi står over for noget, som vi ikke kan styre med den nuværende indsats. Hvis ikke det bliver styret, får vi meget svært ved at håndtere det. Konflikterne er langvarige, og vi får et pres på de samfund, vi har bygget op og holder af.«

»Jeg vil gerne have et velfærdssamfund, og det vil jeg ikke have blive truet. Vi kan ikke være forpligtet til at ødelægge vores eget samfund. Vi må stoppe før det, hvis vi kan. Jeg vil bare gerne have, at vi har den mulighed,« slutter Kamm.

Det kan være at de tabuer man ikke vil berøre har stor sjanse til å bli realisert, slik at velferden i f.eks. en forvokst by som Oslo, synker. Når den når et tipping point vil det gå raskt nedover. Folk vil flytte fra byen.

 

——————

Norsk Folkehjelp mener flyktningekrisen er helt håndterbar