Nytt

En meningsmåling viser at seks av ti dansker vil at EU skal gjøre som Australia og sende båtmigrantene i retur.

En meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Wilke for Jyllands-Posten viser, at godt 60 pct. af danskerne mener, at EU skal forhindre nye både med flygtninge og migranter i at komme over Middelhavet ved at standse bådene, omdirigere dem og anbringe passagererne i lejre uden for Europa.

Mediene hamrer løs med humanitære historier. Uavlatelig. Men kanskje de virker kontraproduktivt?

Den amerikanske professor Cass R. Sunstein var i Oslo tirsdag. Han var opptatt av undersøkelser som viste at mennesker selv når de ble utsatt for meningsforskjeller og motsatt syn, ofte endte opp med å bli enda mer overbevist om at de hadde rett.

Det kan virke som om noe lignende er ved å skje i asylsaker: Opionen som er skeptisk og reservert bare vokser. Grunnen er nærliggende: De hører ikke medier eller politikere lufte de mest opplagte motforestillinger. De får følelsen av at det hele er et velregissert teater for at Europa skal ta imot et stort antall mennesker som det ikke er ende på. En slik form for moralsk utpressing går de ikke med på.

Flere demografer, bl.a. danske Poul Christian Matthiessen, mener, at EU må tage drastiske midler i brug for at kunne styre en stigende indvandring fra Afrika, hvor befolkningstallet ventes at stige med 500 mio. i de næste 15 år.

»Pointen med en Australiens-model skal være, at både migranter og menneskesmuglere skal bringes til at forstå, at der er lukket i Europa, ellers bliver indvandringen ukontrollabel,« siger han.

Trumfkort

Asyllobbyen har ett trumfkort: Konvensjonene, chartrene, menneskerettighetene som de har sørget for å få innskrevet i grunnloven og/eller gitt overnasjonal jurisdiksjon. Opinionen må gjerne ønske og ville så mye den vil, nasjonen er forpliktet til å ta imot.

Men Den europeiske menneskerettskonvensjonen har ingen hær og politi den kan sette inn. Kun en menneskerettsdomstol i Strasbourg. EUs autoritet er for nedadgående.

I mellomkrigstiden var Folkeforbundet noe tilsvarende. Man forsøkte å sy nasjonalstatene inn i et gjensidig forpliktende system som skulle unngå et blodbad som første verdenskrig. Men da fascistene i Italia og nazistene i Tyskland valgte å trosse forbundet, haddet det ikke noe å stille opp med annet enn resolusjoner.

Gamble

Det bør være et alvorlig varsko for alle som vil bruke konvensjonene og chartrene til å undertrykke opinionen. Resultatet kan bli at de vrakes.

Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder, siger, at der ingen tvivl er om, at Australiens-modellen ville stride imod de europæiske landes forpligtelser under Menneskerettighedskonventionen og FN’s Flygtningekonvention.

Man skal merke seg at selv i rød blokk er det flertall for en australsk løsning.

 

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7710691/Et-flertal-af-danskerne-vil-sende-b%C3%A5dflygtninge-retur-p%C3%A5-Middelhavet/