Nytt

Det er spent på den greske øya Lesbos. Misfornøyde flyktninger griper til vold. Det er dårlige kår med lite vann og elendige sanitære forhold. Å angripe politiet vekker lite sympati.

De hører nyhetene fra Tyskland og vil raskt videre, men det er ikke enkelt på Lesbos som har fire ferjeavganger i uka. Greske øyer er ikke forberedt på å bli mottak for titalls tusen mennesker.

Hun og en kollega kom til øya søndag ettermiddag men har fått en kort oppsummering fra kollegene som jobber for FNs høykommissær for flyktninger. De var til stede da politi og flyktninger barket sammen.

– I dag var det så ille at våre folk måtte trekke seg ut. Det ble for voldelig rett og slett. Det var ganske brutalt. Folk har gått til angrep mot politiet og politiet har slått hardt ned på opprøret, sier Giæver.

Hun forteller at mange av flyktningene kom hit med forventninger om de kunne reise rett videre og at den varme mottagelsen flyktningene har fått i Tyskland har skapt en stemning om at de må skynde seg videre.

– Enorm frustrasjon
– Det er en enorm frustrasjon. Flyktningene ønsker å komme videre, men det er et krav om at de må registrere seg først. Det er også utrolig varmt her og folk sover under åpen himmel. De har ikke vann og det er dårlig med med toalett tilgang, sier Giæver og legger til at Flyktninghjelpen jobber tett opp mot myndighetene for å bedre infrastrukturen.

– Det blir spennende å se hva greske myndigheter kommer til å gjøre. Ryktene sier at de vil sette inn flere styrker for å få såkalt kontroll på situasjonen. Hellas befinner seg i et politisk vakuum, de er også i en utrolig vanskelig situasjon, sier Giæver og legger til at lokalpolitiet har jobbet dag og natt i månedsvis.

VG