Sakset/Fra hofta

Norsk establishment finner frem til de mest outrerte talspersoner i spørsmål om migrasjon og islamsk terror. Motivet er ikke vanskelig å finne: De vil ha legitimert sine egne standpunkt og gi inntrykk av at deres pro-migrasjon og pro-islam-linje er sentrumspolitikk.

Det gjør noe med ikke bare offentligheten, men samfunnsklimaet. Folk lurer på hvem som er gale.

Mandag var det NRKs Åse Marit Befring som i morgensendingen intervjuet en professor fra Liege som sa at hvis Europa skulle bevare sin status som humanistisk måtte det kopiere Tyskland og slippe inn alle som vil til Europa.

Man trenger ikke spesielt store kunnskaper for å innse at dette er et ekstremt standpunkt. Hvorfor henter NRK frem akademikere ingen har hørt om, mens de lar kjente navn som Paul Collier forbli ubeskrevne blad for norsk offentlighet? Collier analyserer push and pull-faktorer og peker på konsekvenser for både landene som avgir og mottar migranter. Men det virker ikke som om norsk establishment ønsker en rasjonell diskusjon.

I deres hypermoralistiske univers blir konsekvenser til umoral.

NRKs utsendte Guri Norstrøm presterte mandag å si at Østerrike ble kritisert for ikke å gjøre nok for å ta imot flyktninger. Nå måtte grensene åpnes slik at det ikke skjedde tragedier som den med de 71 innestengte migrantene. Samtidig opplyste hun at ingen tar imot flere enn Østerrike ut fra folketallet.

Alle hemninger ser ut til å ha forsvunnet. Også IS-terroren skal bagatelliseres. Vi snakker her om institusjons-Norge, ikke små avkroker på nettet. Rollene er byttet om. Det er de store som går amok.

john.mueller

NRK.no/ytring har fått oversatt og publisert en artikkel av en professor ved Ohio University, John Mueller: IS-trusselen er fullstendig overdrevet. Ordet «fullstendig» sier det meste. Bare en nuts ville som akademiker bruke en slik tittel.

Noen smakbiter:

IS har få krigere, og de skiller seg fra Al Qaida på den måten at de ikke primært ønsker å ramme «den fjerne fienden», men foretrekker i stedet å kjempe for en egen stat i Midtøsten.

Hvis 30.000 krigere er få, så er definisjonene forskjellige. Mueller kan ikke lese aviser hvis han ikke kjenner al-Adnanis oppfordring om å ramme den fjerne fienden. Det er grunnen til at norsk politi bærer våpen.

Artikkelen føyer seg inn i en tradisjon som sier at trusler Vesten tar alvorlig er oppblåst av politiske årsaker. At disse ko-ko-ideene propaganderes av lisensbetalte NRK sier noe om hvilket tak ytterste venstre har på statskanalen. Det er Dagsavisens tidligere debattredaktør Halvor Finess Tretvoll som redigerer nrk.no/ytring.

Mueller forstår ikke eller vil ikke forstå noe av det viktigste ved måten IS operer på, som er deres bruk av sosiale medier.

Det har også blitt på moten å bekymre seg over IS’ bruk av sosiale medier. Men som flere har påpekt, har potensielle terroristers tåpelige trang til å eksponere målene og de ofte barnslige fantasiene sine på sosiale medier alt under ett vært til fordel for politiet som følger med på dem.

Er «tåpelig» og «barnslige fantasier» det vi forbinder med halshoggingen i Lyon, massakren i Tunisia, drapene på Charlie Hebdo, skuddene i København?

Det er nettopp eksponeringen av målene som er IS’ effektive måte å true vestlige samfunn på og kneble ytringsfriheten.

Mueller trekker en annen kjent kanin opp fra hatten. Det er Vesten som overdriver truslene for å kunne bruke dem politisk:

IS’ brutalitet og smarte bruk av sosiale medier har likevel hatt stor innvirkning på to viktige amerikanske grupper: myndighetene og mediene. Senator Dianne Feinstein har hevdet at «den trusselen som IS utgjør, ikke kan overdrives» – hvilket altså skulle bety at det er umulig å ta for hardt i når man snakker om dette emnet.

Konklusjonen:

Alt i alt ser vi et trusselbilde som både myndigheter og media bidrar kraftig til å bygge opp. Problemet er at dette trusselbildet ikke på noen måte har sammenheng med IS’ faktiske kapasitet til å utgjøre en sikkerhetsrisiko mot vesten. Grusomhetene de begår skaper frykt og gir dem oppmerksomhet, men det faktum at de evner å herje i avgrensede områder langt vekk fra oss betyr ikke at de må anses som en stor trussel mot vestlige samfunn.

IS er altså et marginalt fenomen som Vesten utnytter. Dette er et velkjent refereng. Tilfeldigvis spiller det ball i hatt med islamistenes ærend. Mueller er et eksempel på det Richard Landes kaller alliansen mellom det globale jihad og det globale venstre.

De følger et sammenfallende script.

Muellers artikkel avstedkom mange irriterte kommentarer fra leserne. Tretvoll slettet over en lav sko. Leserne klaget på modereringen, og Tretvoll svarte at han ikke ville diskutere modereringen, men heller ikke artikkelens innhold. Da var det ikke stort igjen å diskutere. Alle forsto at Muellers artikkel kom på trykk fordi den passer NRKs syn. NRK er fulle av journalister som har samme anti-vestlige, pro-islamske standpunkt som Mueller.

Men NRK tåler ikke at leserne påpeker det.

Hva var foranledningen til at en obskur professor fra Ohio kom på trykk i Norge? Det kunne en Iver Kleiven fortelle, som åpenbart delte hans syn: Mueller er invitert av PRIO, Fredsforskningsinstituttet, til å holde foredrag

 John Mueller er invitert til Oslo i regi av Institutt for fredsforskning (PRIO) for å tale for blant andre PST-sjefen om trusselbilder og hvordan man forholder seg til dem.

Ganske riktig. PRIO kan stolt annonsere:

PRIO Annual Peace Address 2015: The Dangers of Alarmism
Keynote Speaker: Professor John Mueller<

01 September 2015 17:00-21:00

PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

​​​​​​PRIO proudly presents Professor John Mueller of Ohio State University as keynote speaker for this year’s Peace Address​.

Comments/discussant: Åsne Seierstad​, journalist and writer.

Mueller will address the dangers of alarmism and what he argues is an excessive fear of terrorism. Mueller is currently the Woody Hayes Chair of National Security Studies at the Mershon Center for International Security Studies, and has been a leading critic of the post-9/11 «obsession» with counter-terrorism measures. In his book «Overb​lown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them» he argues that the reaction to the threat of terrorism overshadows the threat itself.

Gjør det noe at et sært, skrullete syn kommer til uttrykk? Ja, det gjør noe når det åpenbart er uttrykk for at PRIO og NRK deler samme agenda. Hvis de arbeider etter den og sprer den, bidrar den til å undergrave samfunnets motstandskraft.

Ett ord sier mye om denne agendaen: Obsession med counter-terrorism measures. Det er Vesten som er overfokusert, ja, besatt av terrotrusselen. Hverken NRK eller PRIO later til å forstå at dette er et standpunkt de kan komme til å bli minnet om.