Kort

Jan Egeland ønsker at flyktningedebatten skal avsluttes på grunn av en meningsmåling. Hva blir det neste forslaget? Valg avgjort på bakgrunn av meningsmålinger?Aftenposten

– Nå må norske politikere legge vekk diskusjonen om Norge kan motta 8.000 syriske flyktninger over tre år, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktningehjelpen.

—-

– Nå må politikerne legge vekk diskusjonen om vi kan motta 8.000 over tre år. Selvsagt kan, og må vi, det. Dette bør føre til at vi får en dreining i diskusjonen slik at vi heller kan snakke om hvordan vi, f.eks. i statsbudsjettet for neste år, kan se en helt annen og mye større innsats i regionen, sier Egeland.