I mai gjorde FNs håndgagne mann – Nupi-direktør Jan Egeland – verden oppmerksom på hvor trett han er av bruken av makt. Da gjaldt det eventuell militær maktbruk for å få frem nødhjelp til en kriserammet befolkning i Burma. I dag later det imidlertid ikke til at den usedvanlig prinsippfaste fredsdirektøren blir trett av å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.