Innenriks

Jonas Gahr Støre var gjest hos Anders Magnus i NRKs valgkampmagasin. Tema: Flyktningbølgen inn i Europa. Gahr Støre gjør en kardinalfeil: Han undervurderer velgerne.

Gahr Støre tror han kan avvæpne programlederen og avlede velgerne ved å svare unnvikende, ut i været, idealistisk, eller holde seg til rådende politikk og si det vil gå bra.

For å få dette til, måtte han avslå å gå inn på de premissene Magnus la til grunn. Det er sjelden at NRKs utspørrere stiller Ap-ledere til veggs. Det forsøkte heller ikke Magnus, men han var litt mer realitetsorientert enn det som er vanlig i NRK.

Han brukte ord som «overvelder» Europa i innledningen. Det likte nok Gahr Støre dårlig. Senere brukte han ordet «folkevandring». Han siterte leder av Dansk Folkehjelp, Andreas Kamm, som i Jyllands-Posten advarte mot den posisjon Europa har satt seg i:

»Vi har en historisk ubalance mellem det kæmpehøje flygtningetal og migranter og så verdens kapacitet til at give dem beskyttelse og hjælp,«

«Vi risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge og migranter på den ene side og lokalbefolkningerne på den anden går helt skævt og eskalerer, og i mine øjne står vi over for et decideret ragnarok-scenarium.»

Magnus ville vite om Gahr Støre delte en slik bekymring.

Nei, det gjorde han ikke, for Kamms uttalelse gjaldt ikke Europa av i dag, den gjaldt et fremtidig Europa, hvis det skulle ta imot verdens 60 millioner flyktninger. Da ville vi få ragnarok, men det var ingen fare for det i dag, gjentok Gahr Støre. To ganger. Det ville vært lett for Magnus å sette ham på plass. Sitatet hang i bakgrunnen, men når man er i NRKs sold, biter man ikke hånden som før en.

Magnus viste til Carl I. Hagens utspill om at Oslo er på vei til å bli en delt by, hvor stadig flere bydeler domineres av ikke-vestlige. Barna lærer ikke norsk, de kan ikke norsk når de begynner på skolen.

Var ikke Gahr Støre bekymret for at det eksisterer klasser uten en eneste norsk elev?

Gahr Støre svarte så frekt at Magnus ikke klarte å reagere.

På den ene side kom han med besvergelser og lovprisninger. Men så føyde han til: Han skjønte ikke dette med utlendinger. De Magnus snakket om som et problem, var jo nordmenn! De er født og oppvokst i Norge. Underforstått: Hvorfor laget Magnus slike skiller?

Magnus skulle da mannet seg opp og spurt: Hvilken kant av byen er det du bor på? Er det ikke Slemdal? Hvordan arter forandringene seg der?

Magnus viste til tall fra IMDI, Integrasjons- og Mangfoldsdirektoratet, som sier at kommunene må bosette 50.000 flyktninger de neste fire–fem årene.

Samtidig øker tilstrømningen fra Europa. Hvordan vil det være mulig når kommunene allerede har kapasitetsproblemer?

Også her vred Gahr Støre seg unna. Flyktningene kom ikke til å bli noen belastning for kommunene. De ville komme i arbeid, ta utdannelse og bli en tilvekst når de fem årene med introduksjonsprogram var omme. Magnus var høflig nok til ikke å arrestere ham, men senere sa han at det er bare 40 % som kommer i arbeid.

Etter fem år blir problemene kommunens.

Men det ville ikke Gahr Støre høre på.

Han ble beveget da han nevnte innslaget i Dagsrevyen om familien på åtte som kom til Norge og ble innkvartert, på dugnad. Tre kvinnelige ansatte slet og gjorde huset i stand. Kvinnene i huset bar hijab. Mange tenkte nok sitt: Kommer disse til å bli integrerte?

Uforpliktende

Gahr Støre vil ikke mene noe som binder ham opp. Når han blir spurt om vi ikke må ta imot flere ennn de 8.000, svarer han at vi har et strengt og rettferdig system og skal fortsette med det. At større søkning betyr flere innvilgelser, vil han ikke forholde seg til.

Motsatt vil han ikke være enig med Sps Slagsvold Vedum i at vi fra 2018 må komme ned på et ordinært mottaksnivå. De 8.000 er et engangstilfelle. Men det kunne ikke Gahr Støre love – og hørtes klok ut.

I virkeligheten helgarderer han seg på alle bauger og kanter. Det er kjedelig, forutsigbart. Han tror åpenbart at velgerne ikke gjennomskuer ham, at de ikke oppdager at han ikke svarer ordentlig på et eneste spørsmål.

Så dumme er ikke velgerne. De er i ferd med å gjennomskue ham allerede.