Innenriks

Montasjen er Documents egen. Fotografiet som ligger til grunn, er opprinnelig tatt av Magnus Fröderberg, som har gitt autorisasjon til gjenbruk under lisensen Creative Commons.

 

Kort tid før Arbeiderpartiets landsmøte konstaterer Aftenposten at parti­leder Jonas Gahr Støre har endret ord­bruken nokså kraftig i flyktninge­politikken. Avisen minner om talen han holdt til Aps lands­møte for to år siden:

Verden er rystet av flere hundre­talls flyktninger og migranter som drukner etter å ha risikert livet i over­fylte båter på vei over Middel­havet. Bud­skapet fra taler­stolen er klart:

– Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10.000 syriske flyktninger – 5000 i år og 5000 neste år, sa Støre.

Etter forhandlinger mellom regjering og storting ble det vedtatt å ta imot 8000. Siden har antall druknings­ofre økt. Men nå mener Støre at man må se det hele an litt:

– Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene. Men antallet må vi se i lys av mottaks­apparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre.

Men fortalte ikke mottaks­apparatene i kommunene om kapasitets­problemer allerede på den tiden? En rekke kommuner var motvillige til å øke mottaket allerede da, av innlysende grunner.

Partiprogrammets formulering om mottak av minst 1500 kvote­flyktninger foreslås nå uansett fjernet.

Men godhetsindustri er ikke fornøyd. Uten «flyktninger» er den som en handels­mann uten varer:

Pål Nesse i Flyktning­hjelpen sier behovet for at Norge tar imot kvote­flyktninger fra Syria er minst like stort nå som i 2015.

Ap-leder Støre sier til avisen at situasjonen er svært annerledes i dag enn i 2015, og peker blant annet på menneske­strømmen på den tiden og den senere overens­komsten mellom Tyrkia og EU.

Dette er en særdeles grunn analyse til å komme fra en tidligere utenriks­minister med enda større ambisjoner. Det over­ordnede bildet er det samme som før: en fattig, vanstyrt, sosialt ufungerende og over­befolket verdensdel med et for alle praktiske formål uendelig reservoar av reise­lystne unge menn på den ene siden, og på den andre siden en rik, til sammen­ligning velstyrt, sosialt stadig nokså fungerende og akkurat passe befolket verdensdel med et minkende, mye mindre reservoar av unge mennesker.

Miksen var skadelig i 2015, og den er skadelig nå. Forskjellen består kun i hvor mye av den første ingrediensen som er helt oppi den andre.