Nytt

I 2016 oppfylte kun 16 prosent av barna i bydel Grorud kravet om en times aktivitet om dagen. Nå er tallet 56 prosent og fremdeles skremmende lavt. 25 idrettspedagoger er ansatt i de kommunale barnehager for å øke aktivitetsnivået.

Hvor vanskelig kan det være for vanlige barnehageansatte å ta med ungene på aktiviteter? Turer i parker, i skogen, sykling, klatring i trær, ski og aking? Trenger det multikulturelle samfunnet egne idrettspedagoger for å skape fysisk lek, en form for lek som barn har praktisert på egenhånd gjennom historien?

Hva i all verden gjør foreldrene med og for sine barn?

Kun 16 prosent av barna i barnehagene på Grorud oppfylte kravene om 60 minutters fysisk aktivitet i 2013. To år senere er andelen økt til 56 prosent.

—-

Barnehagetrimmen er en liten del av et større folkehelseprosjekt i Grorud.

Det hele startet i 2013.

Bydelen ville kartlegge barnehagebarns kosthold, og hvor mye de rører på seg. For å måle aktivitetsnivået fikk barna i tre barnehager på seg akselerometer, en slags avansert skritteller som registrerer aktivitetens varighet og intensitet i løpet av dagen.

– Da vi fikk de første tallene, ble vi overrasket over at det var en så få av barna som var aktive nok, sier barnehageleder Elizabeth Hernholm.

—-

Det er laget veiledning både for mat servert i barnehagene og for matpakkene foreldre sender med barna. Bydelen har dessuten ansatt 25 idrettspedagoger i sine barnehager.

– Det er givende å bidra til å gi barna aktivitetsglede. Å legge et godt grunnlag så tidlig i livet, er veldig kjekt å få ta del i, sier Inger Mari Western. Hun er en av tre idrettspedagoger som i ett år har arbeidet i Rødtvet barnehage.

– Det viser seg at små turer på utsiden av lekeplassen ofte gir den intensiteten vi ønsker oss. Ved å øke bevisstheten og tenke systematisk, gjør det at vi kan sikre at alle barna får nok aktivitet, tilføyer Hernholm.

Osloby