I 2016 oppfylte kun 16 prosent av barna i bydel Grorud kravet om en times aktivitet om dagen. Nå er tallet 56 prosent og fremdeles skremmende lavt. 25 idrettspedagoger er ansatt i de kommunale barnehager for å øke aktivitetsnivået.

Hvor vanskelig kan det være for vanlige barnehageansatte å ta med ungene på aktiviteter? Turer i parker, i skogen, sykling, klatring i trær, ski og aking? Trenger det multikulturelle samfunnet egne idrettspedagoger for å skape fysisk lek, en form for lek som barn har praktisert på egenhånd gjennom historien?

Hva i all verden gjør foreldrene med og for sine barn?

Kun 16 prosent av barna i barnehagene på Grorud oppfylte kravene om 60 minutters fysisk aktivitet i 2013. To år senere er andelen økt til 56 prosent.

—-

Barnehagetrimmen er en liten del av et større folkehelseprosjekt i Grorud.

Det hele startet i 2013.

Bydelen ville kartlegge barnehagebarns kosthold, og hvor mye de rører på seg. For å måle aktivitetsnivået fikk barna i tre barnehager på seg akselerometer, en slags avansert skritteller som registrerer aktivitetens varighet og intensitet i løpet av dagen.

– Da vi fikk de første tallene, ble vi overrasket over at det var en så få av barna som var aktive nok, sier barnehageleder Elizabeth Hernholm.

—-

Det er laget veiledning både for mat servert i barnehagene og for matpakkene foreldre sender med barna. Bydelen har dessuten ansatt 25 idrettspedagoger i sine barnehager.

– Det er givende å bidra til å gi barna aktivitetsglede. Å legge et godt grunnlag så tidlig i livet, er veldig kjekt å få ta del i, sier Inger Mari Western. Hun er en av tre idrettspedagoger som i ett år har arbeidet i Rødtvet barnehage.

– Det viser seg at små turer på utsiden av lekeplassen ofte gir den intensiteten vi ønsker oss. Ved å øke bevisstheten og tenke systematisk, gjør det at vi kan sikre at alle barna får nok aktivitet, tilføyer Hernholm.

Osloby

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629