Nytt

Flyktninger og innvandring er nå rangert som den viktigste politiske utfordringen i Sverige. Ansvarlige for målingene påpeker at det ikke betyr at 30 prosent er negative til innvandringspolitikken.Aftonbladet

Bland det som nämns finns frågan om flyktingar och invandring. Opinionsmätningar har den senaste tiden visat att väljarna rangordnar frågan mycket högt. I Sverige Tyckers mätning hamnar den i topp, tillsammans med jobb och sysselsättning.
Enligt Karin Nelsson, analyschef på Sverige Tycker, betyder det dock inte innebär att 30 procent av väljarna är negativt inställda till invandring och flyktingar.
– Frågan är varken positivt eller negativt ställd, så svaren innebär att väljarna tycker att det är en viktig fråga att hantera, säger hon.